Dr Liam Mac Amhlaigh

Froebel Department of Primary and Early Childhood Education

Gaeilge agus fáilte

Léachtóir
Lecturer

SE218
(01) 708 6022

Biography


An Dr Liam Mac Amhlaigh, LL.B. (Dubl.), BA (NUI), M.Phil. (Dubl.), Ph. D. (NUI)

LÉACHTÓIR LE LITRÍOCHT AGUS TEANGA NA GAEILGE

Scoláire litríochta agus foclóireachta é an Dr Liam Mac Amhlaigh atá ina léachtóir le litríocht agus teanga na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad. Céimí de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Coláiste na Tríonóide is ea é. Ar na suimeanna taighde atá aige, áirítear litríocht chomhaimseartha na Gaeilge (go háirithe an nuafhilíocht, agus saothar Mhichael Davitt), foclóireacht na Nua-Ghaeilge, léann digiteach na Gaeilge agus stair theanga na Gaeilge san fhichiú haois.

Tá sé ag obair ar dhá mhórshaothar faoi láthair: monaghraf ar fhoclóireacht na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois (a thiocfaidh sna sála ar a leabhar Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge (Cois Life, 2008)), agus saothar critice ar fhilíocht Mhichael Davitt agus tionchar an nua-aoiseachais ar fhilíocht na Gaeilge le céad bliain anuas.

Tá ailt foilsithe aige ar fhilí comhaimseartha eile mar Mháire Mhac an tSaoi agus Máirtín Ó Direáin. I bpáirt leis an Dr Caoimhín Mac Giolla Léith, chuir sé eagar ar an gcnuasach aistí Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin (Cló Iar-Chonnacht, 2012). Foilsíodh a chéad úrscéal dó, Teach na gColúr (Comhar, 2006), a bhuaigh duais i nDuaiseanna Liteartha an Oireachtais an bhliain sin.

É ina chomheagarthóir bunaidh ar an ríomhiris phiarmheasta acadúil COMHARTaighde (www.comhartaighde.ie), an chéad cheann dá leithéid i léann na Nua-Ghaeilge, ar an bhfoireann eagarthóireachta d'Irisleabhar Mhá Nuad (www.irisleabhar.ie) agus ina eagarthóir ar an gcartlann phórtráidí digiteacha, Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge (www.portraidi.ie) agus leabhar den teideal céanna (LeabhairCOMHAR, 2016). Rugadh i gCill Mhantáin agus tógadh i mBaile Átha Cliath é.

Liam Mac Amhlaigh is a lecturer of Irish language and literature in Maynooth University and a graduate of both Trinity College, Dublin and University College, Dublin. His research interests include contemporary Irish-language literature (especially modern poetry and the work of Michael Davitt), Modern Irish-language lexicography, digital humanities of Modern Irish, and the history of the Irish language in the 20th century. Liam was born in Wicklow and raised in Dublin.

He has published articles on other contemporary Irish language poets such as Máire Mhac an tSaoi and Máirtín Ó Direáin. Together with Dr Caoimhín Mac Giolla Léith, he edited the collection of essays entitled Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin. His first novel, Teach na gColúr (Comhar, 2006) was published in 2006 and won a prize in the Oireachtas Literary Awards that year. His doctoral thesis on Irish-language lexicography in the 20th century is currently being prepared for publication, and follows his work, Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge (Cois Life, 2008). He is a regular commentator on current affairs in the broadcast media. He is a founding co-editor of the electronic peer-reviewed academic journal COMHARTaighde (www.comhartaighde.com), the first of its kind in Modern Irish studies and the editor of the digital portrait archive Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge (www.portraidi.ie).
Research Interests

Fáiltím roimh iarratais ó mhic léinn sna réimsí seo a leanas:

Nualitríocht na Gaeilge, idir fhilíocht agus phrós.
Saothar Mhichael Davitt agus a chritic
Nua-aoiseachas agus scríbhneoireacht don scáileán
Foclóireacht na Nua-Ghaeilge
Léann digiteach na Nua-Ghaeilge
Forbairt theanga agus shaíocht na Gaeilge san fhichiú haois

I welcome requests from students in the following areas:

Contemporary Irish-language literature, poetry and prose alike
The work of, and literary criticism in regard to, Michael Davitt
Modernism and writing for screen
Lexicography of Modern Irish
Digital scholarship of Modern Irish
The development of language and learning in Irish in the twentieth century 


Research Projects

  Project Role Funding Body / Program Description Start Date End Date Award (€)
Fuaimeanna fuascailte: filíocht Mhichael Davitt Echoes of emancipation: the poetry of Michael Davitt Taighdeoir Researcher / Ollscoil Mhá Nuad
Fís na bhfocal: foclóireacht na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois Taighdeoir Researcher /
An Ciorcal: Cuibhreannas staidéir agus taighde ar nualitríocht na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad Comhthionólaí Co-convenor / Ollscoil Mhá Nuad
Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge Eagarthóir/Editor / Foras na Gaeilge agus COMHAR Teo.
COMHARTaighde: ríomhiris phiarmheasta Léann na Gaeilge Comheagarthóir bunaidh Founding co-editor /

Books

  Year Publication
2016 Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge Portraits of Irish-language writers.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge Portraits of Irish-language writers. Baile Átha Cliath: COMHAR. [Details]
2012 Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin.
Dr Liam Mac Amhlaigh & Dr Caoimhín Mac Giolla Léith (2012) Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
2012 Ilteangach, ilseiftiúil: féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams/a festschrift in honour of Nicholas Williams.
Dr Liam Mac Amhlaigh & Dr Brian Ó Curnáin (2012) Ilteangach, ilseiftiúil: féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams/a festschrift in honour of Nicholas Williams. Dublin: Arlen House. [Details]
2008 Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
2014 'Foclóireacht na Nua-Ghaeilge: tábhacht agus traidisiún'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) 'Foclóireacht na Nua-Ghaeilge: tábhacht agus traidisiún' In: Aisling Ní Dhonnchadha agus Regina Uí Chollatáin (eds). Cnuasach Comhar 1982-2012. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR. [Details]
2012 'Fiabhas na filíochta - aistear an Ríordánaigh tríd an iris Comhar'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) 'Fiabhas na filíochta - aistear an Ríordánaigh tríd an iris Comhar' In: Dr Liam Mac Amhlaigh & Dr Caoimhín Mac Giolla Léith (eds). Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
2012 'An fhoclóireacht Nua-Ghaeilge agus feidhm Edmund Fournier inti in aimsir na hAthbheochana'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) 'An fhoclóireacht Nua-Ghaeilge agus feidhm Edmund Fournier inti in aimsir na hAthbheochana' In: Dr Liam Mac Amhlaigh & Dr Brian Ó Curnáin (eds). Ilteangach, ilseiftiúil: féilscríbhinn in ómós do Nicholas Williams/a festschrift in honour of Nicholas Williams. Dublin: Arlen House. [Details]
2013 'Aistear na filíochta: réamhrá'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2013) 'Aistear na filíochta: réamhrá' In: An Guth Baineann. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
2011 'Tomas de Bhaldraithe agus Máirtín Ó Cadhain: Ollúna ollscoile agus déantóirí foclóra'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) 'Tomas de Bhaldraithe agus Máirtín Ó Cadhain: Ollúna ollscoile agus déantóirí foclóra'. BLIAINIRIS, 10 :66-87 [Details]
2010 'Treonna sean is nua an fhoclireacht Nua-Ghaeilge san aon haois is fiche '
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) 'Treonna sean is nua an fhoclireacht Nua-Ghaeilge san aon haois is fiche '. ETUDES IRLANDAISES, 35 :51-64 [IR Link] [Details]

Other Journals

  Year Publication
2015 'Máiréad Ní Chinnéide Uí Mhaolfabhail: iriseoir meabhrach, cara dílis'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) 'Máiréad Ní Chinnéide Uí Mhaolfabhail: iriseoir meabhrach, cara dílis' Comhar, 75 (6) :16-17. [Details]
2013 'Maire Uí Mhaicín: oide eolasach, cara uasal'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2013) 'Maire Uí Mhaicín: oide eolasach, cara uasal' Comhar, 73 (11) . [IR Link] [Details]
2012 'Oideachas trí Ghaeilge, síor-athrú! Súil ar Choláiste Íosagáin'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) 'Oideachas trí Ghaeilge, síor-athrú! Súil ar Choláiste Íosagáin' Feasta, 65 (2) :27-28. [Details]
2011 'Foclóir Gaeilge-Béarla (FGB) 1977 agus Niall Ó Dónaill'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) 'Foclóir Gaeilge-Béarla (FGB) 1977 agus Niall Ó Dónaill' Nua-Aois, :52-58. [Details]
2010 'Caoga bliain ó fhoilsiú fhoclóir de Bhaldraithe'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) 'Caoga bliain ó fhoilsiú fhoclóir de Bhaldraithe' Feasta, 63 (1) :16-18. [Details]
2010 'Oileánach na cathrach: Céad bliain ó bhreith Mhairtín Uí Dhireáin'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) 'Oileánach na cathrach: Céad bliain ó bhreith Mhairtín Uí Dhireáin' Comhar, 70 (3) :12-13. [IR Link] [Details]
2009 'Tomás de Bhaldraithe – Saol agus Saothar'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) 'Tomás de Bhaldraithe – Saol agus Saothar' Comhar, 69 (1) :12-13. [IR Link] [Details]
2009 'Ciarán Ó Con Cheanainn: scoláire léinn agus fonnadóir binn'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) 'Ciarán Ó Con Cheanainn: scoláire léinn agus fonnadóir binn' Comhar, 69 (3) :21-22. [Details]
2008 'Foclóireacht na Gaeilge, Sean agus Nua'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) 'Foclóireacht na Gaeilge, Sean agus Nua' Feasta, 61 (4) :19-20. [Details]
2007 'Seán Ó Ríordáin – File Féinchráite'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) 'Seán Ó Ríordáin – File Féinchráite' Feasta, 60 (10) :9-10. [Details]
2006 'Nuala Ní Dhomhnaill: File seanchais is síceolaíochta'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) 'Nuala Ní Dhomhnaill: File seanchais is síceolaíochta' Feasta, 59 (2) :19-21. [Details]
2006 'Seán Ó Ríordáin: File faoi sceimhle?'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) 'Seán Ó Ríordáin: File faoi sceimhle?' Comhar, 66 (10) :7-9. [IR Link] [Details]
2005 'Coimhthíos, deighilt agus an Deoraí: Tuairimíocht i leith an urscéil, Deoraíocht, le Pádraic Ó Conaire, Cuid a dó'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Coimhthíos, deighilt agus an Deoraí: Tuairimíocht i leith an urscéil, Deoraíocht, le Pádraic Ó Conaire, Cuid a dó' Comhar, 65 (11) :15-18. [Details]
2005 'An t-oileán rúin agus an chathair fhallsa i bhfilíocht Mháirtín Uí Dhireáin'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'An t-oileán rúin agus an chathair fhallsa i bhfilíocht Mháirtín Uí Dhireáin' Nua-Aois, . [Details]
2005 'Seosamh Mac Grianna agus Mo bhealach féin’: léiriú fíreannach ar bheatha inmheánach an údair'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Seosamh Mac Grianna agus Mo bhealach féin’: léiriú fíreannach ar bheatha inmheánach an údair' An tUltach, 81 (9) :7-11. [Details]
2005 'Máire Mhac an tSaoi: ceannródaí banfhilíochta'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Máire Mhac an tSaoi: ceannródaí banfhilíochta' Feasta, 58 (8) :13-14. [Details]
2005 'Coimhthíos, deighilt agus an Deoraí: Tuairimíocht i leith an urscéil, Deoraíocht, le Pádraic Ó Conaire, Cuid a haon'
Dr Liam Mac Amhlaigh (2005) 'Coimhthíos, deighilt agus an Deoraí: Tuairimíocht i leith an urscéil, Deoraíocht, le Pádraic Ó Conaire, Cuid a haon' Comhar, 65 (10) :8-10. [Details]

Conference Publications

  Year Publication
2016 Lexicographical resources assisting vocabulary-building: an Irish-language experience
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Lexicographical resources assisting vocabulary-building: an Irish-language experience . In: Margilatadze, T eds. Proceedings of the 17th Euralex International Congress Tbilisi Tbilisi, , pp.188-196 [IR Link] [Details]
2015 An examination of Irish language lexicographers in the twentieth century
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) An examination of Irish language lexicographers in the twentieth century . In: Brannelly, L.A.; Darwin, G; McCoy, P; O'Neill, K eds. Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium 2014 Cambridge, , pp.166-179 [Details]
2008 The role of Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill in Irish language lexicography
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) The role of Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill in Irish language lexicography . In: Bernal, E.; DeCesaris, J eds. Proceedings of the 13th Euralex International Congress Barcelona, , pp.1154-1159 [IR Link] [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
2016 Irish-language lexicographers before and after 1916.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Irish-language lexicographers before and after 1916. [Keynote Address], 38th Annual University of California Celtic Studies Conference, Los Angeles [Details]
2016 Lexicographical resources assiting vocabulary-building: an Irish-language experience.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Lexicographical resources assiting vocabulary-building: an Irish-language experience. [Oral Presentation], 17th Euralex International Congress, Tbilisi [Details]
2016 Athbheochan na foclóireachta: éabhlóid agus torthaí.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Athbheochan na foclóireachta: éabhlóid agus torthaí. [Invited Lecture], Torthaí na Réabhlóide, Baile Átha Cliath [Details]
2015 The life and dictionaries of Timothy O’Neill Lane (1852-1915).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) The life and dictionaries of Timothy O’Neill Lane (1852-1915). [Invited Lecture], Royal Irish Academy Spring Lecture Series, Dublin [Details]
2015 Niall Ó Dónaill: foclóirí, eagarthóir agus fear teanga’.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Niall Ó Dónaill: foclóirí, eagarthóir agus fear teanga’. [Invited Lecture], Éigse Colm Chille, Doire [Details]
2015 Emancipation and reconciliation: Michael Davitt’s early poetry’.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Emancipation and reconciliation: Michael Davitt’s early poetry’. [Oral Presentation], IASIL 2015, York, UK [Details]
2015 Ag oscailt an dorais: bealach isteach sa litríocht i nGaeilge don fhoghlaimeoir.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Ag oscailt an dorais: bealach isteach sa litríocht i nGaeilge don fhoghlaimeoir. [Oral Presentation], Seimineár don Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath [Details]
2015 An Examination of Irish-language of twentieth-century lexicographers.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) An Examination of Irish-language of twentieth-century lexicographers. [Oral Presentation], 15th International Congress of Celtic Studies, Glasgow [Details]
2014 An téarmfhoclóireacht: foilsiú na téarmaíochta i bhfoirm foclóirí agus a rath san fhichiú haois.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) An téarmfhoclóireacht: foilsiú na téarmaíochta i bhfoirm foclóirí agus a rath san fhichiú haois. [Oral Presentation], Teangeolaíocht na Gaeilge XVI, Maigh Nuad [Details]
2014 Michael Davitt: a voice of liberation in Irish-language poetry.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) Michael Davitt: a voice of liberation in Irish-language poetry. [Oral Presentation], American Conference for Irish Studies, University College Dublin [Details]
2014 An examination of Irish-language lexicographers of the twentieth century’.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2014) An examination of Irish-language lexicographers of the twentieth century’. [Oral Presentation], 34th Annual Harvard Celtic Colloquium, Cambridge, MA [Details]
2012 Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. [Invited Lecture], Seimineár don Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, An Coláiste Ollscoile, Baile tha Cliath [Details]
2011 An examination of Irish-language lexicography of the twentieth century.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) An examination of Irish-language lexicography of the twentieth century. [Oral Presentation], 14th International Congress of Celtic Studies, Maynooth, Ireland [Details]
2010 Foclóir Béarla-Gaedhilge Láimhbheartaigh Mhic Cionnaith (1935) – stór eolais na canúineolaíochta.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) Foclóir Béarla-Gaedhilge Láimhbheartaigh Mhic Cionnaith (1935) – stór eolais na canúineolaíochta. [Oral Presentation], Dáil Thuamhan, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach [Details]
2010 Michael Davitt: a liberating force in Irish-language poetry?.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) Michael Davitt: a liberating force in Irish-language poetry?. [Oral Presentation], IASIL, Maynooth, Ireland [Details]
2009 Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. [Invited Lecture], Seimineár don Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath [Details]
2009 Fís an fhoclóra: Caoga bliain ó fhoilsiú fhoclóir Béarla-Gaeilge Thomáis de Bhaldraithe.
Dr Liam MacAmhlaigh (2009) Fís an fhoclóra: Caoga bliain ó fhoilsiú fhoclóir Béarla-Gaeilge Thomáis de Bhaldraithe. [Oral Presentation], Comhdháil ar litríocht agus teanga na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh [Details]
2009 Recent developments in Irish-language lexicography.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Recent developments in Irish-language lexicography. [Oral Presentation], EFACIS ‘Ireland in/and Europe: Cross-Currents and Exchanges, Vienna, Austria [Details]
2009 Recent developments in Irish-language lexicography.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Recent developments in Irish-language lexicography. [Oral Presentation], CTF: Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges, University of Limerick, Ireland [Details]
2009 Timothy O’Neill Lane agus a ról i bhfoclóireacht na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Timothy O’Neill Lane agus a ról i bhfoclóireacht na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois. [Oral Presentation], Dáil Thuamhan, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach [Details]
2008 Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge. [Keynote Address], Bláthanna, Scoil Samhraidh, Doire [Details]
2008 Spléachadh ar éabhlóid na foclóireachta na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Spléachadh ar éabhlóid na foclóireachta na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois. [Invited Lecture], Seiminea iarchéime, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath [Details]
2008 The role of Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill in Irish-language lexicography in the twentieth century’.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) The role of Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill in Irish-language lexicography in the twentieth century’. [Poster Presentation], 13th Euralex International Congress, Barcelona [Details]
2007 'Fiabhras na filíochta’ – aistear an Ríordánaigh tríd an iris Comhar.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) 'Fiabhras na filíochta’ – aistear an Ríordánaigh tríd an iris Comhar. [Invited Lecture], Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath [Details]
2007 An examination of 17th and 18th century Irish-language lexicographers.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) An examination of 17th and 18th century Irish-language lexicographers. [Oral Presentation], An Tionól, Institiúid Ard-léinn Bhaile Átha Cliath [Details]
2006 Máirtín Ó Cadhain agus Tomás de Bhaldraithe – ollúna ollscoile agus déantóirí foclóra.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) Máirtín Ó Cadhain agus Tomás de Bhaldraithe – ollúna ollscoile agus déantóirí foclóra. [Oral Presentation], Comhdháil ar litríocht agus cultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gailllimh [Details]
2006 Irish-language lexicography and the views of Tomás de Bhaldraithe – some early findings from Cártlann na gCanúintí.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2006) Irish-language lexicography and the views of Tomás de Bhaldraithe – some early findings from Cártlann na gCanúintí. [Oral Presentation], Symposiam of Postgraduate Learning, University College Dublin [Details]

Invited Lectures

  Year Publication
2011 Labhrann Liam Mac Amhlaigh ar Crithloinnir (Feasta).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) Labhrann Liam Mac Amhlaigh ar Crithloinnir (Feasta). Baile Átha Cliath: Invited Lectures [Details]

Invited Review Articles

  Year Publication
2016 Léirmheas ar 'I dTír Strainséartha' le Liam Mac Cóil (Southword).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Léirmheas ar 'I dTír Strainséartha' le Liam Mac Cóil (Southword). Corcaigh: Invited Review Articles [Details]
2015 Léirmheas ar 'Ár dtéarmaí féin' le Fidelma Ní Ghallchobhair agus 'Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana' le Conchúr Mag Eacháin (COMHARTaighde).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2015) Léirmheas ar 'Ár dtéarmaí féin' le Fidelma Ní Ghallchobhair agus 'Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana' le Conchúr Mag Eacháin (COMHARTaighde). Baile Átha Cliath: Invited Review Articles [Details]
2011 Léirmheas ar 'Duillí Éireann', Eagrán Fómhair 2010 (Feasta).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2011) Léirmheas ar 'Duillí Éireann', Eagrán Fómhair 2010 (Feasta). Béal Feirste: Invited Review Articles [Details]
2009 Léirmheas ar 'Ar muir agus ar sliabh' le Dermot Somers (Comhar).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Léirmheas ar 'Ar muir agus ar sliabh' le Dermot Somers (Comhar). Baile Átha Cliath: Invited Review Articles [Details]
2009 Léirmheas ar '‘Con Trick’: an Bhalla Bháin' le Colm Breathnach (Comhar).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Léirmheas ar '‘Con Trick’: an Bhalla Bháin' le Colm Breathnach (Comhar). Baile Átha Cliath: Invited Review Articles [Details]

Newspaper Articles

  Year Publication
2016 Cion Mháire (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2016) Cion Mháire (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2013 Fiche blian ag fás le plé (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2013) Fiche blian ag fás le plé (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2012 Tobar nádúrtha an Chadhnaigh (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) Tobar nádúrtha an Chadhnaigh (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2012 Aistí ilteangacha, ilseiftiúla a thugann ómós don Olllamh (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2012) Aistí ilteangacha, ilseiftiúla a thugann ómós don Olllamh (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2010 Aifric Mac Aodha ag dul thar táirseach na filíochta (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) Aifric Mac Aodha ag dul thar táirseach na filíochta (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2010 Cás an údair agus Léacht Uí Chadhain (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2010) Cás an údair agus Léacht Uí Chadhain (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2009 Léacht Uí Chadhain le filleadh (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Léacht Uí Chadhain le filleadh (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2009 Focail agus fealsúnacht fhoclóir de Bhaldraithe (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Focail agus fealsúnacht fhoclóir de Bhaldraithe (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2009 Coláiste Eoin ag céiliúradh 40 bliain d'oideachas lán-Ghaeilge (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2009) Coláiste Eoin ag céiliúradh 40 bliain d'oideachas lán-Ghaeilge (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2008 Foclóireacht na hEorpa faoi chaibidil sa Chatalóin (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Foclóireacht na hEorpa faoi chaibidil sa Chatalóin (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2008 Lámh eachtrannach go minic ar stiúir na bhfocal (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Lámh eachtrannach go minic ar stiúir na bhfocal (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2008 Athnuachan ar Léacht Uí Chadhain (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Athnuachan ar Léacht Uí Chadhain (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2008 Slánaítear Comhar do ghlúin nua (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Slánaítear Comhar do ghlúin nua (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]
2007 Fill arís, a Sheáin Uí Ríordáin (Irish Times).
Dr Liam Mac Amhlaigh (2007) Fill arís, a Sheáin Uí Ríordáin (Irish Times). Baile Átha Cliath: Newspaper Articles [Details]

Biographical-Item

  Year Publication
2008 Tomás de Bhaldraithe i Leabhrán comórtha 100 bliain den Chumann Gaelach sa Choláiste Ollscoile.
Dr Liam Mac Amhlaigh (2008) Tomás de Bhaldraithe i Leabhrán comórtha 100 bliain den Chumann Gaelach sa Choláiste Ollscoile. Baile Átha Cliath: Biographical-Item [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2014 Ainmniúchán do Dhuais Jennifer Burke do nuálaíocht sa teagasc agus san fhoghlaim ILTA
2006 Duais Liteartha Oireachtais Oireachtas na Gaeilge
2004 Bonn Patrick Semple An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
2003 Scoláireacht William Henry Curran An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Professional Associations

  Association Function From / To
Cumann Merriman Ball Member 02-FEB-08 /
Cumann Seanchas Ard Mhacha Ball Member 16-FEB-10 /
Euralex Ball Member 03-MAR-08 /
Cumann le Béaloideas Éireann Ball Member 16-MAY-10 /
Cumann na Teangeolaíochta Feidhmí Ball Member 16-MAY-06 /

Committees

  Committee Function From / To
An Chomhairle Acadúil Ollscoil Mhá Nuad Maynooth University Academic Council Ball Member 2016 / 2019
Coiste na nAchomharc Scrúdaithe Examinations Appeals Committee Ball Member 2016 / 2016
Coiste Taighde Ollscoile na Comhairle Acadúla Ball Member 2016 / 2018
Tionól taighde ollscoile do theangacha Ollscoil Mhá Nuad Maynooth University Reseach cluster for Languages Tionólaí Convenor 2014 /
Coiste na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad Irish Language Committee Maynooth University Ball Member 2014 /
Meitheal um Theagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal Ball Member 2008 /
Coiste Taighde, Coláiste Oideachais Froebel Research Committee, Froebel College of Education Rúnaí Secretary 2009 / 2013
Coiste Gaeltachta na Comhairle Múinteoireachta Irish language regions Committee of the Teaching Council Ball Member 2010 / 2012
Bord Stiúrtha COMHAR Teo. Ball Member 2009 /

Teaching Interests

Nualitríocht na Gaeilge, idir fhilíocht agus phrós
Saothar Mhichael Davitt agus a chritic
Nua-aoiseachas agus scríbhneoireacht don scáileán
Foclóireacht na Nua-Ghaeilge
Léann digiteach na Nua-Ghaeilge
Forbairt theanga agus shaíocht na Gaeilge san fhichiú haois

Contemporary Irish language literature, poetry and prose alike
The work of, and literary criticism in regard to, Michael Davitt
Modernism and writing for screen
Lexicography of Modern Irish
Digital scholarship of Modern Irish
The development of language and learning in Irish in the twentieth century