News

Scientist in a white lab coat and blue gloves, holding a test tube with blue liquid beside a microscope

MU biologist wins funding for obesity-related cancer research

​Dr Fearon Cassidy of the Department of Biology has been named as one of 10 research fellows who will share €2.6 million in funding from a postdoctoral research programme focused on public health crises.

Thursday, 06 June 2024

More than 1,900 students conferred at Maynooth University graduation ceremonies

Bhí an ghrian ag spalpadh nuair a cuireadh tús le Bronnadh na gCéimeanna in Ollscoil Mhá Nuad i mbliana. Bronnadh réimse céimeanna ag leibhéal fochéime agus ag leibhéal iarchéime ar níos mó ná 1,900 mac léinn, lena n-áirítear fiche céimí PhD.

Wednesday, 07 September 2016

Student Services - students in eolas with pc - Maynooth University

Strong demand for new curriculum sees Maynooth remain Ireland’s fastest growing University

Mar thoradh ar an éileamh mór atá ar a curaclam nua, glacfaidh Ollscoil Mhá Nuad le níos mó mac léinn nua ná riamh agus breis agus 2,960 mac léinn le tosú san Ollscoil i mí Mheán Fómhair.

Monday, 22 August 2016

Library - Book Shelf - Maynooth University

Joanna Walsh and Lindsay Sedgwick named writer and screenwriter-in-residence

The partnership between Maynooth and Kildare County Council sees artists supported in the community, and brings these artists into contact with students and the greater public.

Friday, 19 August 2016

New curriculum drives highest ever number of first preference applicants

Tá níos mó iarratas céad rogha faighte ag Ollscoil Mhá Nuad ná riamh agus iarratas déanta ag líon an mhór mac léinn ar an gcéad bhliain den churaclam fochéime athbhreithnithe.

Monday, 15 August 2016

Ascaris Roundworm

New research points to novel approach to tackling Ascaris Roundworm

Scientists working out of Maynooth University, Trinity College Dublin, and Queen Mary University of London have unearthed a potential new preventative option to combat Ascaris roundworm infection.

Thursday, 04 August 2016

Minister Mitchell O’Connor announces €2.4m research investment for Maynooth University

Tá príomhchathracha an domhain ag dul i méid agus ag éirí níos casta le córais éagsúla d’iompar, do bhonneagar agus do dhaoine. Cruthaíonn na córais seo dúshláin ar leith.

Thursday, 04 August 2016

We need to trust teachers to take ownership of student assessment, say international experts

Chuala siad siúd a d’fhreastail ar an gceathrú Fóram bliantúil Oideachais de chuid Ollscoil Mhá Nuad ó bheirt saineolaithe idirnáisiúnta a deir gur cheart go mbeadh ról lárnach ag múinteoirí na hÉireann maidir le measúnú a dhéanamh ar dhaltaí an Teastais Shóisearaigh agus ar dhaltaí na hArdteistiméireachta.

Friday, 24 June 2016

Ireland in danger of replicating failed US prison experiment, say leading experts

With Ireland’s prison population having increased by over a third to just under 4,000 people since the mid-90s, policy makers must be wary of replicating the situation in the United States, says Dr Claire Hamilton, Senior Lecturer in Law at Maynooth University. Dr Hamilton was speaking in advance of Maynooth University’s 10th annual North South Criminology Conference, which will see the launch of the first of its kind Handbook of Irish Criminology, of which she is co-editor.

Thursday, 23 June 2016

Maynooth University - Climate Change Conference

​Analysis of historical records shows Ireland is prone to drought

Lessons learned from rescued data records will help us to understand, plan for, and cope with future climatic extremes; ACRE Climate Conference at Maynooth University emphasises importance of historical records in future planning

Monday, 20 June 2016

Maynooth University Students & Academics Awarded Fulbright Scholarships

Bronnadh scoláireachtaí inniu ar mhic léinn iarchéime agus ar bhaill de dhámha a ghlacfaidh páirt sa Chlár Fulbright, an clár malairte Meiriceánach is mó ar domhain agus clár a bhfuil ardmheas air. Gach bliain, bronnann an clár deontais ar mhic léinn iarchéime, ar scoláirí agus ar ghairmithe in Éirinn agus san Aontas Eorpach le dul i mbun staidéir, taighde nó teagaisc sna Stáit Aontaithe.

Friday, 17 June 2016

Pages