Welcome

The service is designed to assist employees in resolving work-related disputes and differences in an informal, confidential, equitable and timely manner.  Problems are listened to and concerns are discussed in a non-judgmental and supportive environment.  The service is independent of other offices in the university, including the Human Resources Office, and the use of the service is completely voluntary.

Services Provided

The services provided include the following:

 • Information on rights and resources;
 • Developing practical options for resolving disputes and differences;
 • Facilitating constructive discussion;
 • Acting as intermediary;
 • Mediating disputes;
 • Identifying patterns and causes of conflict in the university and, where appropriate, making recommendations on how matters might be improved.

Fáilte

Dearadh an tseirbhís seo le cabhrú le fostaithe díospóidí agus aighnis a bhaineann leis an obair a réiteach ar bhealach neamhfhoirmiúil, rúnda, cothrom agus tráthúil. Éistear le fadhbanna agus pléitear an méid atá ag déanamh imní d’fhostaithe i dtimpeallacht atá oscailte agus tacúil. Tá an tseirbhís seo go hiomlán neamhspleách ó na seirbhísí eile atá ar fáil san Ollscoil, Oifig Acmhainní Daonna na hOllscoile san áireamh. Is fút féin atá sé cinneadh a dhéanamh úsáid a bhaint as an tseirbhís seo.
 

Seirbhísí atá ar fáil

Cuirtear na seirbhísí seo a leanas agus tuilleadh ar fáil:

 • Eolas faoi chearta agus acmhainní;
 • Roghanna praiticiúla a fhorbairt le díospóidí agus le haighnis a réiteach;
 • Plé cuiditheach a éascú;
 • Seirbhís idirghabhála a chur ar fáil;
 • Idirghabháil a dhéanamh nuair atá díospóidí ann;
 • Na patrúin agus na cúiseanna le coimhlint san Ollscoil a aithint, agus nuair atá sé oiriúnach, bealaí inar féidir  feabhas a chur ar chúrsaí a fheabhsú.