Maynooth Week 2018 celebrated the Maynooth University experience at 20, by shining a spotlight on the staff, students, alumni, and the community who embody the unique spirit of this institution through their distinctive intellectual contributions, their commitment to innovation in teaching and learning and service to the institution, their partnership with Maynooth as a university town, and their energy to provide the best possible student experience in Ireland. 

View details of more than 25 events here, and the event timetable can be found here
 
Déanann Seachtain Mhá Nuad ceiliúradh ar eispéireas Ollscoil Mhá Nuad agus í 20 bliain ar an bhfód trí aird a tharraingt ar an bhfoireann, ar mhic léinn, ar alumni agus ar an bpobal a léiríonn an spiorad uathúil atá ag an institiúid seo tríd an obair intleachtúil agus shainiúil a bhíonn ar siúl acu, an tiomantas atá acu don nuálaíocht sa teagasc agus san fhoghlaim agus don tseirbhís a thugann siad don institiúid, an chomhpháirtíocht le Maigh Nuad mar bhaile ollscoile, agus an fuinneamh atá acu an t-eispéireas is fearr in Éirinn a chur ar fáil do mhic léinn.
 
sonraí na n-imeachtaí (beidh breis agus cúig ócáid is fiche ar siúl le linn na seachtaine) chomh maith leis an gclár ama ar fáil anseo.
 
Glac páirt sa chomhrá ar Twitter #MaynoothWeek