Maynooth University Students presented with National Student Achievement Awards

Thursday, April 23, 2015 - 00:00

Leagan Gaeilge

Students from Maynooth University were presented with four awards at the National Student Achievement Awards held recently in Dublin Castle.
 
The Student Achievement Awards is an annual opportunity for the Student Movement in Ireland to recognise the contribution of students to the life of Ireland and the student community. 
 
Maynooth University and Trinity College received the largest number of awards on the night.
 
Ben Finnegan, President of Maynooth Students’ Union said: “These achievements highlight the significant developments that the student body at Maynooth University has made over the past two years in the area of Student Engagement. The Students' Union is happy and indeed proud to champion that development.”  
 
The Four Awards presented to Maynooth University Students were:

  1. Student Engagement Campaign of the Year: “Be Maynooth's Next Student Leader”
  2. Irish Language Campaign of the Year: The Maynooth University Irish Language Rights Movement
  3. Welfare Campaign of the Year: “No Labels No Limits”
  4. Equality Activist of the Year: Síona Ní Cathail

Gradaim Náisiúnta na Mac Léinn Bronnta ar Mhic Léinn ó Ollscoil Mhá Nuad 

Bronnadh ceithre ghradam ar mhic léinn ó Ollscoil Mhá Nuad ag Gradam Náisiúnta na Mac Léinn a reáchtáladh le déanaí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.
 
Deis atá sna gradaim do Ghluaiseacht na Mac Léinn in Éirinn aitheantas a thabhairt do mhic léinn agus don obair a dhéanann siad, obair a chuireann le saol na hÉireann agus go háirithe le pobal na mac léinn.
 
Bronnadh níos mó gradam ar an oíche ar Ollscoil Mhá Nuad agus ar Choláiste na Tríonóide ná ar aon Ollscoil eile.
 
Dúirt Ben Finnegan, Uachtarán Aontas na Mac Léinn, Ollscoil Mhá Nuad: “Léiríonn na gradam seo an dul chun cinn suntasach atá déanta ag mic léinn in Ollscoil Mhá Nuad le dhá bhliain anuas ó thaobh rannpháirtíocht mac léinn de. Tá Aontas na Mac Léinn sásta agus bródúil as tacaíocht a thabhairt don fhorbairt sin.”
 
Bronnadh na gradaim seo a leanas ar mhic léinn ó Ollscoil Mhá Nuad: 

  1. Feachtas na Bliana - Rannpháirtíocht Mac Léinn:  “Be Maynooth's Next Student Leader”
  2. Feachtas Gaeilge na Bliana: Gluaiseacht Cearta Teanga Ollscoil Mhá Nuad
  3. Feachtas Leasa na Bliana: “No Labels No Limits”
  4. Gníomhaí Comhionannais na Bliana: Síona Ní Cathail