Work Placement- Enhancing Employability 

The Placement Office at Maynooth University facilitates and manages the placement of Maynooth University students in the workplace to gain work experience as an accredited requirement of their degree.  This is accomplished through the participation of Students, Faculty, and Employers. Throughout the placement period students will gain skills that connect with their course content and enhance their graduate employability. 

The Maynooth University placement partners include Multinationals, Semi-State Bodies, Government Departments and International companies and Institutes. There is not one ‘fit for all’ solution when it comes to the placement of students, as there are various degree requirements and start dates throughout the academic year. The Placement Office are always open to working with new organisations, nationally and internationally, as it is imperative to offer our students the most rewarding experience possible. Our motto is “always open for business”. 

Covid-19 update

Maynooth University Placement Office has offices in both the Arts Block and Rowan House.  Due to COVID-19 we are working both onsite and remotely and will be employing Mircosoft Teams, email, and social media to stay in contact with students. All appointments will be virtual until further notice. 

 

Socrúchán – Ag Feabhsú Infhostaitheachta

Éascaíonn agus bainistíonn an Oifig Socrúcháin in Ollscoil Mhá Nuad socrúcháin do mhic léinn OMN san ionad oibre chun gur féidir leo taithí oibre a bhaint amach mar riachtanas creidiúnaithe dá gcuid céimeanna. Baintear é seo amach le rannpháirtíocht ó Mhic Léinn, ó Bhaill Foirne agus ó Fhostaithe. Le linn an tsocrúcháin, baineann mic léinn scileanna amach dóibh féin atá nascaithe le hábhar a gcúrsaí agus a fheabhsaíonn a n-infhostaitheacht i ndiaidh na céime.

I measc pháirtnéirí socrúcháin Ollscoil Mhá Nuad tá Ilnáisiúntaigh, Comhlachtaí Leathstáit, Ranna Rialtais agus comhlachtaí agus institiúidí Idirnáisiúnta. Ní oireann an réiteach céanna do chuile dhuine beo nuair a thagann sé chomh fada le socrúcháin do mhic léinn, óir tá riachtanais chéime agus dátaí tosaigh éagsúla ann ó thús go deireadh na bliana acadúla. Bíonn an tOifig Socrúcháin i gcónaí oscailte do bheith ag obair le heagraíochtaí nua, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, mar tá sé rí-thábhachtach an t-eispéireas is luachmhaire a chur ar fáil do na mic léinn. An rud a deir muid ná go bhfuilimid i gcónaí ar oscailt le haghaidh gnó.