Dr Fiona Nic Fhionnlaoich

Froebel Department of Primary and Early Childhood Education

Gaeilge agus fáilte

Léachtóir

School of Education
3rd
315
(01) 474 7416

Biography

Is léachtóir í Fiona Nic Fhionnlaoich i Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad a bhíonn ag plé le Modhanna Múinte na Gaeilge agus le cleachtas athmhachnaimh. Is í an comhordaitheoir í don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas sa roinn. I measc na spéiseanna taighde atá aici, tá múineadh agus foghlaim teangacha, forbairt na litearthachta agus measúnú teanga, go háirithe maidir le sealbhú na Gaeilge.

Conference Publication

Year Publication
2015 Mhic Mhathuna, M., Nic Fhionnlaoich, F. (2015) An céad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas Ag Aistriú ón Naíonra chun na Gaelscoile: Beartas Oideachais Teanga [DOI]

Article

Year Publication
2015 Mhic Mhathúna, M. and Nic Fhionnlaoich, F. (2015) Transitions between Irish-medium preschools and primary schools. [Article]

Newsletter

Year Publication
2019 Máire Nic an Bhaird and Fiona Nic Fhionnlaoich (2019) Eleathanach. [Newsletter]
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2023) of Clarivate. All rights reserved.

Languages

Language Reading Writing Speaking
Gaelige Fluent Fluent Fluent