Lá léitheoireachta agus caibidle ar Sliocht ar Thír na Scáth le Breandán Ó Doibhlin

Friday, July 20, 2018 - 11:15

Bhailigh slua díograiseach le chéile ar champas Ollscoil Mhá Nuad, Dé Sathairn 30 Meitheamh, chun an t-úrscéal is déanaí ó pheann Bhreandáin Uí Dhoibhlin a phlé. Lá iontach caibidle ab ea é agus tuairimí á mbréagnú, á gcosaint agus á roinnt!

Leagadh an lá amach i bhfoirm seisiún, agus i ngach seisiún faoi leith, lasmuigh den cheann deireanach, rinne rannpháirtithe áirithe seoladh isteach agus stiúrthóireacht ar ghnéithe agus ar bhloghanna den saothar a raibh spéis faoi leith acu iontu.

Ba iad Tracey Ní Mhaonaigh (Ollscoil Mhá Nuad), Nollaig Ó Muraíle, Fionntán de Brún (Ollscoil Mhá Nuad), Michelle O’Riordan agus Tadhg Ó Dúshláine (iar-léachtóir le Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad) na rannpháirtithe úd. Bhí an t-údar féin ann san iarnóin agus tugadh deis dóibh siúd a bhí i láthair ceisteanna a chur air le linn an tseisiúin dheireanaigh.