Comórtas Áistí, 3ú Leibhéal

Tuesday, March 9, 2021 - 11:15

Is mian le Rannóg Foclóireachta Fhoras na Gaeilge spéis san fhoclóireacht a spreagadh i measc mic
léinn 3ú leibhéal (suas go leibhéal MA) agus iad a chur ag machnamh faoi ghairmeacha le Gaeilge. Chuige sin tá comórtas aistí á fhógairt ag an Rannóg Foclóireachta ina bhfáilteofar roimh aistí acadúla i réimse na foclóireachta ó scoláirí 3ú leibhéal ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain.
  Comórtas Áistí, 3ú Leibhéal