Sraith seimineáir na Nua-Ghaeilge

Thursday, May 9, 2019 - 17:00 to 18:30
Seomra seimineár 1.33, Foirgneamh Iontas, An Campas Thuaidh

Tabharfar an tríú seimineár Déardaoin 9 Bealtaine 2019, 17:00, seomra seimineár 1.33 Foirgneamh Iontas, nuair a labhróidh An Dr Niamh Ní Shiadhail , Ollscoil Mhá Nuad, ar
‘Tionchar chultúr an chló ar fhilíocht chonspóideach Dháibhí de Barra (1757/8-1851)’

Please find attached notice for the Department of Nua-Ghaeilge Research Seminar Series, Spring 2019. The third seminar will take place on Thursday 9 May at 17:00, in 1.33 seminar room, Iontas Building, when An Dr Niamh Ní Shiadhail, Ollscoil Mhá Nuad, will speak on
‘Tionchar Chultúr an chló ar fhilíocht chonspóideach Dháibhí de Barra (1757/8-1851)’

Beidh sólaistí i ndiaidh na léachta
Fáilte roimh chách/ All welcome
Tuilleadh eolais : Fon +353 01 708 3666
SG: www.maynoothuniversity.ie/nua-Ghaeilge-modern-irish/news