Léachtaí Cholm Cille 51

LÉACHTAÍ CHOLM CILLE 2020
Friday, December 11, 2020 - 11:15 to 16:15
MS TEAMS

LÉACHTAÍ CHOLM CILLE 51
Scríobhaithe Gaeilge an Tuaiscirt, 1650-1900
Aoine 11 Nollaig
 
Ar MS Teams – cláraigh roimh ré ag nua.ghaeilge@mu.ie
 
11:15 – 11:30  FÁILTE
An tOllamh Pádraig Ó Macháin
 
SEISIÚN  1
11:30-  1:00                                                   
                        ‘Ribart Mhac Dhubhfhir’ agus lámhscríbhinní cráifeacha na Mí
 
Fintan Keegan (Ollscoil Mhá Nuad)
 
‘Leath ealaíne urra’: léargas ar ealaín agus aeistéitic i lámhscríbhinní déanacha an tuaiscirt.
 
Fionntán de Brún (Ollscoil Mhá Nuad)
 
1:00-2:00        SOS LÓIN
SEISIÚN 2
 
2:00-3:30        Seachadadh na dtéacsanna scéalaíochta: fuinneog ar ghréasáin agus ar chleachtais na scríobhaithe malla
 
Nioclás Mac Cathmhaoil (Ollscoil Uladh)
 
An Sagart Ó Domhnaill sa Spáinn: cóipeáil agus aistriúchán i dtús an 18ú haois
 
Ken Ó Donnchú (Coláiste na hOllscoile Corcaigh)
 
SEISIÚN 3
           
3:30- 4:15       Lámhscríbhinní Uí Mhuirgheasa: foinsí luachmhara an léinn dúchais in Ultaibh
 
                        Meidhbhín Ní Úrdail (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath)
 
4:15                 SEOLADH
                        An tOllamh Ruairí Ó hUiginn
Léachtaí Cholm Cille L – Téamaí agus Tionscadail Taighde, Eoghan Raghallaigh (eag.)
 
CLABHSÚR NA COMHDHÁLA

Fáilte roimh chách
Tuilleadh eolais: nua.ghaeilge@mu.ie

  LEACHTAÍ CHOLM CILLE 51