Comhdháil lae

Tuesday, June 25, 2019 - 10:00 to 17:00
Foirgneamh Iontais

 
Tionólfar chomhdháil Dé Máirt, 25 Meitheamh 2019, agus ba mhór ag an Roinn thú a bheith i láthair. 
Sa chás gur mhaith leat a bheith i láthair ag an gcomhdháil, iarrfaidh muid ort scéala gearr a chur chugainne agus socruithe lóin le déanamh againn roimh ré.

 T: +353 01 708 3666