An chéad scoláireacht riamh i dtaibhealaíona na Gaeilge agus na Gaeltachta á maoiniú ag an Oireachtas do scoláirí ar an MA Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad

Abby Ní Loingsigh & Stephen O'Dea performing at Oireachtas na Samhna 2021
Monday, July 18, 2022 - 13:00

To read in English click here

An chéad scoláireacht riamh i dtaibhealaíona na Gaeilge agus na Gaeltachta á maoiniú ag an Oireachtas do scoláirí ar an MA Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad
 
Tá fógartha ag an Oireachtas, móreagraíocht náisiúnta na n-ealaíon Gaeilge, go bhfuil scoláireacht nua i dtaibhealaíona na Gaeilge agus na Gaeltachta á tairiscint acu don MA Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad don bhliain acadúil seo chugainn 2022/23.

Bronnfar scoláireacht €3, 000 ar mhac léinn a thugann faoin sruth nua MA Nua-Ghaeilge Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge, arbh é an t-aon chúrsa lán-Ghaeilge sa tír é inar féidir speisialtóireacht sa chleachtas cruthaitheach agus speisialtóireacht sa Ghaeilge a fhorbairt ag an am gcéanna.

Is mian leis an Oireachtas an scoláireacht seo a chur ar fáil d’ealaíontóir traidisiúnta nó comhaimseartha den chéad scoth chun tacaíocht a thabhairt do chleachtóirí Gaeilge/Gaeltachta ar mian leo a gcleachtas cruthaitheach a fhorbairt mar chuid den sruth MA uathúil seo.

Is clár é seo atá oiriúnach do réimse leathan cleachtas ealaíonta Gaeilge agus Gaeltachta: mar shampla, an amhránaíocht, an ceol, an damhsa, an amharclannaíocht, an scríbhneoireacht chruthaitheach, agus go leor eile. Fáiltíonn an clár MA seo roimh ealaíontóirí Gaeilge ó gach saghas seánra agus cúlra ealaíonta.

Le bheith incháilithe don scoláireacht seo, bíonn ar iarrthóirí cur isteach ar dtús ar an MA Nua-Ghaeilge (go lánaimseartha nó go páirt-aimseartha) faoin 15 Lúnasa 2022 agus ansin foirm iarratais na scoláireachta a chomhlíonadh as Gaeilge ar líne faoin 17 Lúnasa. Iarrtar ar iarrthóirí sampla dá gcleachtas cruthaitheach a shíneadh isteach mar chuid den iarratas i bhfoirm thaifeadta, físe, nó scríofa, de réir mar is fearr a oireann don tseánra. Mar chuid de choinníollacha na scoláireachta, beidh ról ambasadóra don tsruth MA Nua-Ghaeilge Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge ag an té ar a mbronnfar Scoláireacht an Oireachtais.

Agus í ag trácht ar an tionscnamh nua seo, is é a dúirt Tríona Ní Shíocháin, an tOllamh le Nua-Ghaeilge agus le Taibhealaíona i Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, ná:
“Tabharfaidh an tacaíocht fhlaithiúil seo ón Oireachtas deis do chleachtóirí Gaeilge atá ag teacht chun cinn an t-am agus an spás a bheith acu iad féin a thumadh sa chleachtas ealaíonta agus sa chleachtas teangan araon, as a n-eascróidh guthanna úra cruthaitheacha thar réimse leathan speisialtóireachtaí ealaíonta, mar atá an amhránaíocht, an ceol, an damhsa, an amharclannaíocht, an scríbhneoireacht, agus an iliomad réimsí cruthaitheacha eile.

Adeir an tOllamh Ní Shíocháin, “Tá scoth na n-ealaíontóirí cruthaitheacha traidisiúnta agus comhaimseartha á lorg againn don chlár MA seo, agus táimid ag tnúth go mór le tacú leo an fhís chruthaitheach atá acu a fhorbairt agus a chur chun cinn in Ollscoil Mhá Nuad agus ar fuaid Éireann”

Is é a dúirt Ceannasaí an Oireachtais, Máirín Nic Dhonnchadha,
“Cuireann an tionscnamh nua seo go suntasach leis an gcomhpháirtíocht rathúil atá ar bun cheana féin idir An tOireachtas agus Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, agus tá an-lúcháir orainn gur féidir linn tacú leis an tallann iontach atá ag teacht chun cinn i measc mhic léinn agus chleachtóirí na dtaibhealaíona Gaeilge.”

Tá bileoga eolais faoin gcúrsa agus faoin scoláireacht le fáil anseo agus anseo, nó trí dhul i dteagmháil le nua.ghaeilge@mu.ie nó Triona.NiShiochain@mu.ie.

Ireland’s largest Irish-language arts organisation, An tOireachtas, has announced that it will sponsor a student undertaking the new MA stream in Irish Language Performing Arts and Oral Traditions at Maynooth University during the forthcoming academic year, 2022/23. 

This innovative course, offered by the Department of  Modern Irish is the only Irish-medium MA course in the country where specialisation in creative practice and specialisation in Irish can be developed together.

An tOireachtas wishes to provide this €3,000  scholarship to a world-class traditional or contemporary practitioner, to support Irish-language/Gaeltacht practitioners who wish to further develop their creative practice as part of this unique MA stream. It is suitable for a wide range of Irish-language and Gaeltacht arts practices – for example, song, music, dance, theatre, creative writing and many more. It is open to practitioners of all Irish-language art forms and genres. To be eligible for the scholarship, applicants must first apply to the MA in Modern Irish (full-time or part-time)  by the 15th August 2022, and then complete the scholarship application form in Irish by the 17th August. As part of their application, to be submitted in Irish, candidates are required to submit a sample of their creative practice in either audio, video, or written form, as appropriate to the genre. As part of the scholarship conditions, the recipient of the Oireachtas Scholarship will have the role of ambassador for the MA Modern Irish Performing Arts and Oral Traditions stream.

Commenting on the initiative, Prof Tríona Ní Shíocháin, Professor of Modern Irish and Performing Arts, and Head of Department, Roinn na Nua-Ghaeilge, Maynooth University, said:
“This is an exciting scholarship opportunity for practitioners of Irish-language and Gaeltacht performing arts, and we are extremely grateful to An tOireachtas for their generous support of the MA Nua-Ghaeilge stream in Irish-language Performing Arts and Oral Traditions.

“This support from An tOireachtas will enable emerging Irish-language artists to have the time and space to delve deeply into both arts practice and language practices, allowing unique creative voices to come to the fore across a wide range of creative specialisms such as song, music, dance, theatre, creative writing, and a myriad of other areas.
Prof Ní Shíocháin added: “We seek the very best creative artists for this programme, both traditional and contemporary, and we look forward to the vision and transformative engagement that the recipient of Scoláireacht an Oireachtais will bring to Maynooth University and Irish society at large.”

CEO of An tOireachtas, Máirín Nic Dhonnchadha, said:
“This new initiative further builds on the already established partnership between Roinn na Nua-Ghaeilge, Maynooth University, and An tOireachtas, and we are delighted to be in a position to support up-and-coming talent through the medium of the Irish language.”

Brochures with further information about the scholarship and course are available here and here or by contacting  nua.ghaeilge@mu.ie or  Triona.NiShiochain@mu.ie

Photo coutesy of  An tOireachtas.