Seoladh 'Iris an Chiorcail'

Tuesday, April 17, 2018 - 13:15
Seomra Oiliúna (A & B), An Leabharlann | Training Room (A & B), Library

 Cuirfear foilseachán nua, in eagar ag mic léinn i ngrúpa scríbhneoireachta agus léitheoireachta Gaeilge na hOllscoile, 'An Ciorcal', i láthair an phobail.
Tá fáilte roimh an bpobal freastal ar an ócáid seo.

Eagraíodh an ócáid seo mar chuid de Sheachtain Mhá Nuad 2018. I mí an Mheithimh 2017, rinne Ollscoil Mhá Nuad ceiliúradh 20 bliain a bunaithe mar ollscoil neamhspleách.  Is cuid de Sheachtain Mhá Nuad 2018 é sraith de chláir agus gníomhaíochtaí a mhaireann ar feadh na bliana agus a dhéanann comóradh ar an gcloch mhíle seo.

A new publication, edited by students in the University's new Irish-language writing and reading group, ‘An Ciorcal’, will be launched. 

Public welcome to attend.

This event is part of Maynooth Week 2018. In June 2017 Maynooth University celebrated the 20th anniversary of its founding as an independent university. Maynooth Week 2018 is part of a year-long series of programmes and activities marking this milestone