Foclóirí

Acmhainn Foclóirí,  liostaí téarmaíochta, agus téacsanna faoi cheird an aistriúcháin.
tearma.ie Gaeilge<>Béarla. Bunachar sonraí de théarmaí Gaeilge.  
Teanglann  Leabharlann Teanga agus Foclóireachta​
www.focal.ie
www.focloir.ie

Teilifís

TG4 Craoladh beo agus podchraoltaí ón gcartlann.

Raidió

Raidió na Gaeltachta Craoladh beo agus podchraoltaí ón gcartlann.

Áiseanna eile

Daltaí na Gaeilge Gramadach agus ceachtanna.
Vifax  Fís agus ceachtanna
Vicipéid Ciclipéid le hiontrálacha as Gaeilge.
Logainm.ie Bunachar logainmneacha na hÉireann
Potafocal.com Bunachar téarmaíochta Gaeilge
Tuairisc.ie Seirbhís nuachta don Ghaeilge
Nós.ie Iris dírithe ar réimse leathan topaicaí comhaimseartha
Abair Foghraíocht
COGG An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta
Ceacht.ie Ábhar foghlama agus teagaisc do mhúinteoirí Gaeilge
Gaois.ie Corpas na Gaeilge Comhaimseartha
Aistear.ie Dírithe ar chruinneas scríbhneoireachta
Gramadóir Uirlis scríbhneoireachta
Céim ar Aghaidh Dírithe ar mhúinteoirí agus ar fhoghlaimeoirí i gCúige Uladh

Eolaire le mórán áiseanna don chianfhoghlaim luaite ann.