Ceardlanna i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta)

An mbíonn tú ag múineadh ranganna Gaeilge do dhaoine fásta?
Ar mhaith leat níos mó a fhoghlaim faoi na nithe seo a leanas?

  • Modheolaíochtaí don seomra ranga
  • Conas cúrsa a chur le chéile
  • Conas rang a phleanáil
  • Conas gníomhaíochtaí a roghnú agus a eagrú sa seomra ranga 

Beidh Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad ag eagrú sraith de cheardlanna oiliúna chun díriú ar na riachtanais atá ag múinteoirí a bhíonn ag múineadh daoine fásta. Gheobhaidh rannpháirtithe deis a gcleachtas a phlé le múinteoirí eile agus gheobhaidh siad neart smaointe agus moltaí praiticiúla don seomra ranga. Freastalóidh rannpháirtithe ar cheann amháin de rogha ceardlann a bheidh ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre.
 
Dátaí (ceann de na dátaí seo le roghnú):
Aoine/Satharn 30 Samhain/1 Nollaig                      Baile Átha Cliath (Lár na cathrach)
Aoine/Satharn 25/26 Eanáir                                    Na Forbacha, Gaillimh
Aoine/Satharn 1/2 Márta                                         Cill Airne, Co. Chiarraí
Aoine/Satharn 29/30 Márta                                     An Fál Carrach, Dún na nGall
 
Amanna:
Aoine: 5pm – 8pm
Satharn: 9.30am-4.00pm
 
Táille: €50

Cé air a bhfuil na ceardlanna dírithe? 

Tá na ceardlanna seo dírithe orthu siúd a bhíonn ag múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta in ionaid éagsúla ar fud na tíre.

An gá dom cáilíocht a bheith agam sa teagasc chun freastal ar na ceardlanna? 

Níl aon cháilíocht ar leith ag teastáil chun freastal ar na ceardlanna seo. Tá siad dírithe ar éinne gur mian leis/léi níos mó a fhoghlaim mar gheall ar conas Gaeilge a mhúineadh do dhaoine fásta. Tá sé tábhachtach a thuiscint, áfach, nach bhfuil na ceardlanna dírithe ar an nGaeilge i.e. ní ‘cúrsa teanga’ atá i gceist, ach moltaí maidir le modheolaíochtaí don seomra ranga.

An gá dom taithí teagaisc a bheith agam? 

Bheadh taithí teagaisc ina buntáiste do na ceardlanna ach níl taithí sa seomra ranga riachtanach chun freastal ar na ceardlanna.

Cá mbeidh na ceardlanna ar siúl? 

Beidh na ceardlanna ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre. Beidh ionaid againn i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Cill Airne agus Dún na nGall idir Samhain 2018 agus Márta 2019.

Cén fhad a mhairfidh na ceardlanna? 

Beidh na ceardlanna ar siúl ó 5-8pm tráthnóna Dé hAoine agus ó 9.30am-4.00pm Dé Sathairn.

An mbeidh teastas i gceist? 

Gheobhaidh rannpháirtithe a fhreastalaíonn go sásúil ar cheardlann teastas ó Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad ag dearbhú gur fhreastail siad ar an gceardlann.

Cén costas atá i gceist? 

Beidh costas €50 ag baint le freastal ar gach ceardlann.

Conas a chláróidh mé do cheardlann? 

Is féidir clárú agus íoc anseo

Tuilleadh eolais: 01 7086417 nó teanga@mu.ie