Cúrsa Fraincise ar líne i bpáirt leis an Centre National d’Enseignement à Distance

Is gnách go mbíonn eolas ar thrí theanga de chuid an Aontais Eorpaigh de dhíth le post buan a bhaint amach i gceann d’institiúidí an AE. Is leor, i gcás comórtas áirithe, dhá theanga a bheith agat, ach más post teanga atá uait (post mar aistritheoir nó mar dhlítheangeolaí, abair), ní mór an tríú teanga a bheith agat. Bítear ag súil le cumas an chainteora dhúchais sa Ghaeilge agus sa Bhéarla (leibhéal C2), chomh maith le cumas áirithe i dteanga eile de chuid an Aontais Eorpaigh. D’fhéadfadh leibhéal difriúil cumais a bheith i gceist ó chomórtas go chéile, mar sin ní mór fógra an chomórtais a léamh go cúramach, féachaint cén leibhéal teanga atá á lorg.
 
Tá eolas le fáil anseo thíos faoi chritéir ghinearálta cháilitheachta EPSO:
 

 
De bhrí gurb í an Fhraincis an teanga is mó a úsáidtear sna hinstitiúidí, taobh amuigh den Bhéarla, is ag díriú ar an teanga sin atáimid, agus tá socrú déanta ag Lárionad na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad leis an Centre National d’Enseignement à Distance sa Fhrainc chun cúrsa Fraincise a chur ar fáil ar líne le cuidiú le hiarrthóirí an leibhéal cuí a bhaint amach sa tríú teanga.
 
Beidh an cúrsa Fraincise ar líne seo ar fáil do mhic léinn an Dioplóma Iarchéime/MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht, agus d’iarrthóirí eile nach iad, atá ag cur isteach ar chomórtais de chuid EPSO.

Do chuid Fraincise a mheas.
  CNED course . Moltar an cúrsa seo.
  CNED conas clárú

 
Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le hAnna Ní Ghallachair, Stiúrthóir Lárionad na Gaeilge ar (01) 7083737 nó ag anna.nighallachair@mu.ie