Helen Hegarty

Lárionad na Gaeilge

Gaeilge agus fáilte

Stiúrthóir an Dioplóma Iarchéime/MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne)

Arts Block
40
(01) 708 6074

About

 

Ceapadh Helen ina stiúrthóir ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne) in 2014. Chuir sí an MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne) ar bun in 2016, agus tá sí ina stiúrthóir ar an dá chlár sin ó shin i leith.  
 
Tá Helen an-tógtha leis an oideachas – nó tugtha dó, b’fhéidir!  Tá bunchéim aici sa Dlí ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus tá dioplóma sa Staidéar Dlí aici ó Université Paris X. Tá céim sa Ghaeilge Fheidhmeach aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, chomh maith le Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht ó Ollscoil Mhá Nuad, agus Ard-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil ó Óstaí an Rí. Is teagascóir corpacmhainne í, agus tá sí i mbun staidéir le bheith ina teagascóir Pilates. Tá sí ag tabhairt faoi MSc sa Bhainistíocht Oideachais agus Oiliúna (Ríomhfhoghlaim) in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath faoi láthair.  
  
Tá spéis faoi leith ag Helen san aistriúchán, san eagarthóireacht agus i múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta. 
  • Is aistritheoir agus eagarthóir creidiúnaithe í. Bronnadh an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí uirthi in 2009, agus bronnadh an Séala Creidiúnaithe d’Eagarthóirí uirthi in 2011. 
  • Chaith sí sé bliana ag obair le Gaelchultúr, ag múineadh, ag forbairt acmhainní teagaisc, ag scríobh cúrsaí teanga agus ag plé leis an ríomhfhoghlaim. Bhí sí páirteach i bhforbairt agus i dteagasc an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán atá á thairiscint ag Gaelchultúr. Scríobh Helen agus a comhghleacaí Éamonn Ó Dónaill an cárta sracfhéachana gramadaí QuickGuide Irish Grammar i gcomhar lena chéile. 
  • Tá sí ag múineadh ar an Ard-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil atá á thairiscint ag Óstaí an Rí ó bhí 2012 ann, agus tá na modúil Scileanna Aistriúcháin, Cruinneas na Gaeilge agus Áiseanna Teicneolaíochta múinte aici. 
  • Is ball den Choiste Téarmaíochta í ó bhí 2018 ann.