Helen Hegarty

Lárionad na Gaeilge

Gaeilge agus fáilte

Arts Block
40
(01) 708 6074

About

Is as Contae an Chláir ó dhúchas do Helen. Tá bunchéim aici sa Dlí ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus tá dioplóma sa Staidéar Dlí aici ó Université Paris X. In 2011, bhain sí amach Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, chomh maith le hArd-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil ó Óstaí an Rí.
 
Is aistritheoir agus eagarthóir creidiúnaithe í Helen. Bronnadh an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí uirthi in 2009, agus bronnadh an Séala Creidiúnaithe d’Eagarthóirí uirthi in 2011.
 
Tá spéis faoi leith aici san aistriúchán agus i múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta:

  • Chaith sí sé bliana ag obair le Gaelchultúr, ag múineadh, ag forbairt acmhainní teagaisc, ag scríobh cúrsaí teanga agus ag plé leis an ríomhfhoghlaim. Tá ranganna Gaeilge múinte aici ag leibhéil éagsúla do réimse leathan daoine – foghlaimeoirí fásta, daoine atá ag obair san earnáil phoiblí, múinteoirí bunscoile, cigirí scoile, agus mic léinn agus baill foirne ollscoile.
  • Bhí sí páirteach i bhforbairt agus i dteagasc an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán atá á thairiscint ag Gaelchultúr.
  • Tá sí ag múineadh ar an Ard-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil atá á thairiscint ag Óstaí an Rí ó bhí 2012 ann, agus tá na modúil Scileanna Aistriúcháin, Cruinneas na Gaeilge agus Áiseanna Teicneolaíochta múinte aici.

Scríobh Helen agus Éamonn Ó Dónaill an cárta sracfhéachana gramadaí QuickGuide Irish Grammar i gcomhar lena chéile.