Seoladh ar Sheachtain na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad

Monday, March 5, 2018 - 13:15 to 13:45
Forhalla na Leabharlainne/ Library Foyer

Seolfar Seachtain na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad sa Leabharlann ag 13.15 ar an Luan 5 Márta. Bí linn do cheol, rince agus sólaistí!
Maynooth University’s Seachtain na Gaeilge will be launched in the Library at 13.15 on Monday, March 5th. Join us for music, dancing and refreshments!

Clár imeachtaí le teacht / Programme of events to follow.