The Kilkenny Campus of Maynooth University has been offering undergraduate and postgraduate courses for students from Kilkenny and the south east since 1997. 

Since September 2013, students have the option of taking the first year of their BA degree in Kilkenny. Our First Year Arts students have enjoyed an interesting and diverse introduction to university life here at Kilkenny Campus with smaller class sizes, a fantastic student community, a student focused learning environment and a gentle transition into full-time university life. Having successfully completed first year in Kilkenny, students progress to second year at the main Maynooth University campus in Kildare. 

Kilkenny Campus provides a unique and friendly learning environment for students with excellent library facilities, coffee dock, on-site parking, IT rooms and plenty of support and encouragement from staff and students.

Tá cúrsaí fochéime agus iarchéime á gcur ar fáil ag Campas Chill Chainnigh, Ollscoil Mhá Nuad, do mhic léinn ó Chill Chainnigh agus ó oirdheisceart na hÉireann ó 1997.

Ó mhí Mheán Fómhair 2013 ar aghaidh, tá sé de rogha ag mic léinn na chéad bhliana an chéad bhliain dá gcéim BA a chur i gcrích i gCill Chainnigh. Baineann mic léinn ó Chéad Bhliain na nEalaíon sult as blaiseadh spéisiúil agus ilghnéitheach de shaol na hOllscoile anseo i gCill Chainnigh. Bíonn ranganna níos lú ann, pobal mac léinn den scoth, timpeallacht foghlama atá dírithe ar an mac léinn chomh maith le haistriú séimh chuig saol lánaimseartha na hOllscoile. Nuair atá an chéad bhliain curtha i gcrích ag mic léinn na chéad bhliana i gCill Chainnigh, bogann siad ar aghaidh go dtí an dara bliain i bpríomhchampas Ollscoil Mhá Nuad i gCill Dara.

Cuireann campas Chill Chainnigh timpeallacht foghlama atá uathúil agus cairdiúil ar fáil do mhic léinn mar aon le háiseanna leabharlainne den scoth, siopa caife, páirceáil ar an láthair, seomraí TF chomh maith le neart tacaíochta agus spreagtha ó bhaill foirne agus ó mhic léinn.