The Scéim Chónaithe is a designated block of 30 rooms on-Campus in Gaoth Dobhair Halls where the residents use the Irish Language as their first language. You do not have to have lived in a gaelteacht area, be a native Irish speaker or have been to a Gael Scoil to live in the Scéim Chónaithe. All are welcome provided you are enthuastic about using the Irish Language in your everyday.  It is great opportunity for students who want to speak and improve their spoken Irish.

Deirtear gur beatha teanga í a labhairt agus tá sé mar phríomhchuspóir againn go mbeadh an Ghaeilge go hiomlán ina beocht agus ina beatha anseo ar champas Ollscoil Mhá Nuad. Ceapadh an Scéim Chónaithe ar an gcéad lá riamh chun pobal Gaelach agus caidreamh ár mac léinn leis an nGaeilge a fhás agus fhorbairt agus is ag dul ó neart go neart atá sí ó shin i leith. Bíonn idir chainteoirí dúchais agus fhoghlaimeoirí scoile ina gconaí le chéile ar an Scéim chuile bhliain agus cuirtear fáilte roimh chách. Más rud é go bhfuil tú tiomanta don Ghaeilge agus go bhfuil tú díograiseach faoin nGaeilge a labhairt agus a chur chun cinn ar bhonn laethúil, déan machnamh dáiríre ar áit a ghnóthú duit féin ar Scéim na bliana seo chugainn.

In the Academic year 2021-2022 approximately 10 rooms are allocated on a competitive/merit basis to incoming CAO first year students and New Postgraduate students (continuing postgrads and undergrads will have applied during Springtime 2021) who have enthusiasm for speaking the Irish Language & engaging in Irish cultural activities.  In the Scéim Chónaithe rooms types are single ensuite.

2021-2022 Academic Year

Competition for rooms in the Scéim Chónaithe will be advertised after the November  Open Day. Here is the proposed time schedule of the competition:

  • Expression of Interest for First Years for Scéim Chónaithe opens 5 March 2021 
  • Interviews will be held in August 2021 after the CAO Offers in Round 1 (proposed 20 August  with acceptance by 25 August)
  • Places in the Scéim Chónaithe will be offered to the successful candidates following interview.
  • To retain the room offer, rooms must be booked and paid in full promptly.