Léachtóir Cúnta sa Nua-Ghaeilge (Conradh Cumhdaigh Máithreachais) - Scoil an Léinn Cheiltigh

Temporary
 
 
Thursday, June 14, 2018
 
 
All
 
An Ról 

Tá Ollscoil Mhá Nuad tiomanta do straitéis ina ndéantar príomhspriocanna na hOllscoile maidir le taighde agus scoláireacht den scoth agus oideachas den scoth a idirnascadh agus ina léirítear an meas céanna ar an dá ghné. 
 
Tá scoláire á lorg againn a thiocfaidh isteach san fhoireann ar feadh bliana mar Léachtóir Cúnta sa Nua-Ghaeilge. Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil saineolas acu ar na réimsí seo a leanas:
  • An Nua-Ghaeilge Mhoch
  • An Rúraíocht agus an Fhiannaíocht
  • Litríocht an 18ú haois
  • Gramadach na Nua-Ghaeilge 
Beidh ag an té a cheapfar Gaeilge labhartha agus scríofa den scoth agus taifead cruthaithe de theagasc, taighde agus foilsiú, a bheidh cuí do chéim forbartha na gairme. Beifear ag súil go gcuideoidh sé/sí go mór le clár teagaisc na Roinne agus go rachaidh sé/sí i mbun dualgas teagaisc ar chlár fochéime agus iarchéime na Roinne.
 
Beifear ag súil go bhforbróidh an té a cheapfar próifíl láidir taighde, ina dtacófar le straitéis na hOllscoile lena n-áirítear cleamhnú le hinstitiúidí taighde, nuair is cuí, agus dul i mbun oibre le comhghleacaithe ar thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta. Beifear ag súil go rachaidh an té a cheapfar i mbun taighde, go mbeidh an duine sin ag gabháil do scoláireacht shubstaintiúil ar ardchaighdeán agus go mbeidh sé/sí in ann foilseacháin ar chaighdeán idirnáisiúnta a ghiniúint. 
 

MU Staff Apply Here External Applicants Apply Here