Welcome to Human Resources
Maynooth is a university of international standing, renowned for the quality and value of our research and scholarship, dedication to excellent teaching and for providing an outstanding learning environment for our students.

The primary focus of Human Resources, as outlined in the Strategic Plan, is to ensure we continue to be an excellent place to work, known for a collegial ethos which empowers all staff to contribute fully.

Fáilte chuig Oifig Acmhainní Daonna na hOllscoile

Tá Ollscoil Mhá Nuad aitheanta go hidirnáisiúnta mar ollscoil a bhfuil clú ar cháilíocht agus ar luach a cuid taighde agus scoláireachta, ollscoil atá tiomanta sártheagasc agus timpeallacht foghlama den scoth a chur ar fáil dá mic léinn.

Is é príomhfhócas na hOifige Acmhainní Daonna, mar atá leagtha síos sa Phlean Straitéiseach, a chinntiú gur áit oibre den scoth í seo i gcónaí, agus go mairfidh an cháil a bhí orainn riamh as éiteas coláisteach a chuireann ar chumas gach ball den fhoireann a chion nó a cion féin a dhéanamh.