Coiste na Gaeilge

Is fochoiste den Chomhairle Acadúil agus den Údarás Rialaithe é Coiste na Gaeilge. Oibríonn baill an Choiste ar mhaithe le dul chun cinn na Gaeilge i obair laethúil na hOllscoile agus i measc na mac léinn,  no foirne agus i measc an an phobail.

Déanann an Coiste léirmheas ar staid na Gaeilge agus tugann sé comhairle don Ollscoil maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn. Tagann baill an Choiste ó oifigigh, foireann acadúil, foireann riaracháin agus mic léinn na hOllscoile.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Coiste na Gaeilge trí ríomhphost a sheoladh chuig coistenagaeilge@mu.ie