An Foras Feasa is one of Maynooth’s flagship institutes in the Faculty of Arts, Celtic Studies, and Philosophy facilitating and encouraging research across the Faculty. It does this by hosting a wide variety of public events and lectures, a Visiting Fellow programme, and supporting funded research. 

An Foras Feasa has particular expertise in digital humanities and is home to a wide variety of DH research projects,  as well as the Masters in Digital Humanities and the PhD in Digital Arts and Humanities

An Foras Feasa is located on Maynooth’s North Campus in the state-of-the-art Iontas Building. The Institute has world-class facilities, which include a Digital Imaging Lab, space for up to 40 postgraduate students, and a variety of teaching and meeting spaces.

Is é an Foras Feasa ceann de phríomhinstitiúidí Ollscoil Mhá Nuad i nDámh na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh, agus na Fealsúnachta, agus déanann sé taighde a éascú agus a spreagadh ar fud na Dáimhe. Baintear an sprioc sin amach trí réimse leathan imeachtaí poiblí agus léachtaí a reáchtáil, trí chlár d’Ánra ar Cuairt a thairiscint, agus trí thacú le taighde maoinithe.

Tá saineolas ar leith ag an bhForas Feasa sna daonnachtaí digiteacha agus tá réimse leathan tionscadal taighde sa réimse sin ar bun san institiúid, chomh maith leis an Máistreacht sna Daonnachtaí Digiteacha agus an PhD sna hEalaíona agus sna Daonnachtaí Digiteacha.

Tá an Foras Feasa lonnaithe ar Champas Thuaidh Ollscoil Mhá Nuad san fhoirgneamh úrscothach sin Foirgneamh Iontas. Tá áiseanna den chéad scoth san Institiúid, Saotharlann don Íomháú Digiteach, spás le haghaidh 40 mac léinn iarchéime, agus réimse spásanna teagaisc agus cruinnithe ina measc.

Research Icon - Human Cultures, Experience and Creativity - Maynooth University

Maynooth University is pioneering research into cultures and their contexts. 

Research Icon - Humanities in Practise Sources, Resources and Discourses  Health - Maynooth University

Maynooth University humanities research harnesses information technologies to facilitate new insights into human legacies and cultures.