Fiona Nic Fhionnlaoich

Froebel Department of Primary and Early Childhood Education

Gaeilge agus fáilte

School of Education
3rd
315
(353) 1 474 7416

Biography

Is léachtóir í Fiona Nic Fhionnlaoich i Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad a bhíonn ag plé le Modhanna Múinte na Gaeilge agus le cleachtas athmhachnaimh. Is í an comhordaitheoir í don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas sa roinn. I measc na spéiseanna taighde atá aici, tá múineadh agus foghlaim teangacha, forbairt na litearthachta agus measúnú teanga, go háirithe maidir le sealbhú na Gaeilge.