An tOllamh Fionntán de Brún

Nua-Ghaeilge (Modern Irish), School of Celtic Studies

Ollamh na Nua-Ghaeilge
Saoire Shabóideach

Arts Building
21
(01) 708 3709

Biography

Ollamh le Nua-Ghaeilge, scoláire litríochta agus scríbhneoir cruthaitheach. Ar na leabhair is déanaí leis tá an t-úrscéal Béal na Péiste (Gradam Uí Shúilleabháin 2023; an chéad duais don úrscéalaíocht ag Oireachtas 2022) a d'fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht in 2023, agus an monagraf Revivalism and Modern Irish Literature – the anxiety of transmission and the dynamics of renewal (Cork University Press, 2019). Bhí sé ina Léachtóir Sinsearach in Ollscoil Uladh (2006-17) agus i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste (1998-2006). Bhain sé céim amach sa Léann Ceilteach agus sa Fhraincis in Ollscoil na Banríona (1992) agus bhronn an ollscoil chéanna PhD air in 2002. D'fhoilsigh an Clóchomhar a thráchtas dochtúireachta sa bhliain chéanna faoin teideal Seosamh Mac Grianna - an Mhéin Rúin. Rugadh agus tógadh i mBéal Feirste é agus is iardhalta de chuid Choláiste Maolmhaodhóg é.

Professor of Modern Irish, literary scholar and creative writer. His recent books include the novel, Béal na Péiste (Gradam Uí Shúilleabháin 2023; first prize in novel category, Oireachtas 2022) published by Cló Iar-Chonnacht in 2023, and the monograph Revivalism and Modern Irish Literature – the anxiety of transmission and the dynamics of renewal (Cork University Press, 2019). He was a Senior Lecturer at Ulster University (2006-17) and St Mary's University College, Belfast (1998-2006). He took his BA in Celtic Studies and French (1992) at Queen's University Belfast and  received his PhD at QUB in 2002. His doctoral thesis was published in the same year by An Clóchomhar as Seosamh Mac Grianna - an Mhéin Rúin.
He was born and raised in Belfast where he attended St Malachy's College.

Research Interests

LEAGAN GAEILGE
Litríocht na Gaeilge, an tAthbheochanachas, Stair Chultúrtha, an Traidisiún Béil agus an Scríbhneoireacht Chruthaitheach. 

Bronnadh AHRC (UK) Leadership Fellowship ar an Ollamh de Brún in 2016-17 le haghaidh an tionscnaimh 'Rethinking Revivalism: a Conceptual Case-Study in Modern Irish Literature.' Mar thoradh ar an tionscnamh sin d'fhoilsigh Cló OIlscoil Chorcaí monograf leis dar teideal, Revivalism and Modern Irish Literature (2019)Tá sé ina stiúrthóir ar roinnt tráchtas dochtúireachta ar théamaí a bhaineann le litríocht na Nua-Ghaeilge agus leis an Traidisiún Béil.
Cuireadh a thaighde ar an Ghaeilge i mBéal Feirste i láthair trí mheáin éagsúla – cnuasach aistí in eagar leis, Belfast and the Irish Language (Four Courts Press 2006), clár faisnéise do TG4, Scéal na Fadgies (2010) taispeántas idirghníomhach do Chultúrlann MacAdam-Ó Fiaich, An Taiscumar (2011). Ba shaothar critice ar scríbhneoireacht Sheosaimh Mhic Grianna (1900-90) é a chéad leabhar, Seosamh Mac Grianna - An Mhéin Rúin (2002). Bhain cnuasach gearrscéalta leis, Litir ó Mo Mháthair Altrama agus Scéalta Eile (2005), duais Bhord na Leabhar Gaeilge ag Oireachtas na Gaeilge.

ENGLISH VERSION
Modern Irish Literature, Revivalism, Cultural History, the Oral Tradition and Creative Writing.
Prof. de Brún was awarded an AHRC (UK) Leadership Fellowship in 2016-17 to undertake a project entitled 'Rethinking Revivalism: a Conceptual Case-Study in Modern Irish Literature.' Cork University Press published his monograph, based on the project, Revivalism and Modern Irish Literature (2019). He is the supervisor of a number of doctoral theses on themes in Modern Irish Literature and the Irish Oral Tradition . His research in the history of the Irish language in Belfast has been presented in a variety of media - his edited collection of essays Belfast and the Irish Language (Four Courts Press 2006), TG4 television documentary Scéal na Fadgies (2010) and interactive exhibition for Cultúrlann MacAdam-Ó Fiaich, An Taiscumar (2011). His first book, Seosamh Mac Grianna - an Mhéin Rúin (2002), was a critical study of the work of the writing of Seosamh Mac Grianna (1900-90). His collection of short stories, 
Litir ó Mo Mháthair Altrama agus Scéalta Eile (2005), received the Bord na Leabhar Gaeilge prize at Oireachtas na Gaeilge.

Book

Year Publication
2023 Fionntán de Brún (2023) Béal na Péiste. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht.
2019 Fionntán de Brún (2019) Revivalism and Modern Irish Literature – The anxiety of transmission and the dynamics of renewal. Cork: Cork University Press. [Link]
2005 Fionntán de Brún (2005) Litir ó mo Mháthair Altrama agus Scéalta Eile. : Móinin.
2002 Fionntán de Brún (2002) Seosamh Mac Grianna - an Mhéin Rúin. : An Clóchomhar.
1997 Fionntán de Brún (1997) Stór Áiseanna - Áiseanna Teagaisc do Ranganna Oíche. : Belfast Institute of Further and Higher Education.

Edited Book

Year Publication
2022 Fionntán de Brún (Ed.). (2022) Léachtaí Cholm Cille 52 – Stair agus Ficsean ó Beatha Cholm Chille go Bealach na Spáinneach. Maynooth: An Sagart,
2021 Keegan, Fintan; de Brún, Fionntán (Ed.). (2021) Léachtaí Cholm Cille 51 Scríobhaithe an Tuaiscirt, 1650–1900. Maynooth: An Sagart,
2020 Ó Corráin, Ailbhe; Fomin, Maxim (Ed.). (2020) Scotha cennderca cen on – a Festschrift for Séamus Mac Mathúna. Uppsala: Uppsala Universitet,
2019 Fionntán de Brún; Antain Mag Shamhráin (Ed.). (2019) Léachtaí Cholm Cille XLIX: Ón nGruagach Gréagach go Myles na gCopaleen – saol agus saothar mhuintir Nualláin. Maigh Nuad: An Sagart,
2013 Fionntán de Brún; Séamus Mac Mathúna (Ed.). (2013) Éigse Loch Lao 2: An Ghaeilge i gCóras Scolaíochta na hÉireann. Berlin: Curach Bhán,
2012 Fionntán de Brún; Séamus Mac Mathúna (Ed.). (2012) Éigse Loch Lao 1: Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois Déag. Belfast: Institiúid Taighde na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh,
2006 Fionntán de Brún (Ed.). (2006) Belfast and the Irish Language. Dublin: Four Courts Press,

Book Chapter

Year Publication
2023 Fionntán de Brún (2023) 'Réamhra, Scéalta Sealgaire' In: Réamhrá Scéalta Sealgaire. Baile Átha Cliath : Coiscéim.
2023 Fionntán de Brún (2023) 'Réamhrá, An Grá agus an Ghruaim' In: An Grá agus an Ghruaim. Gaoth Dobhair : Éabhlóid.
2022 Fionntán de Brún (2022) 'Idir res factae agus res fictae – ficsean faoi chulaith na staire agus stair faoi chulaith an fhicsin' In: Léachtaí Cholm Cille 52 – Stair agus Ficsean ó Beatha Cholm Chille go Bealach na Spáinneach. Maynooth : An Sagart.
2022 Fionntán de Brún (2022) 'Darach Ó Scolaí – Coinneáil Orainn (2005) agus Craos (2008)' In: Drámaíocht na Gaeilge ón Dara Cogadh ar Aghaidh. Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht.
2021 Fionntán de Brún (2021) '‘Leath Ealaíne Urra’: Tuiscintí ar Ealaín agus Aeistéitic i Lámhscríbhinní Déanacha an Tuaiscirt' In: Léachtaí Cholm Cille 51 – Scríobhaithe an Tuaiscirt 1650-1900. Maynooth : An Sagart.
2019 de Brún, Fionntán (2019) 'An Gruagach Gréagach: Gearóid Ó Nualláin, Beatha Dhuine a Thoil agus An Béal Bocht' In: Léachtaí Cholm Cille XLIX. Maigh Nuad : An Sagart.
2016 Fionntán de Brún (2016) 'Mise liom féin lom dáiríre’: Seosamh Mac Grianna agus leathchairde a linne' In: Léachtaí Cholm Cille XLVI. Maigh Nuad : An Sagart.
2016 Fionntán de Brún (2016) '‘Dá mBíodh Ruball ar an Éan – athchuairt ar roman noir na 1930í’' In: Éigse Loch Lao 3 - Stair agus Oidhreacht Chlann Mhic Grianna. Berlin : Curach Bhán.
2016 Fionntán de Brún (2016) 'Roibeard Mac Ádhaimh, Aodh Mac Domhnaill agus an réimse poiblí' In: Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha, 1700-1850. Dublin : UCD.
2016 Fionntán de Brún (2016) 'Pádraig Mac Piarais, Scoil Éanna agus neamhspleáchas intleachtúil na hÉireann' In: An Piarsach agus 2016: Briathar, Beart agus Oidhreacht. Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht.
2014 Fionntán de Brún (2014) 'Aodh Mac Domhnaill: “tuiscint, cuimhne is toil shaor”' In: Mo Ghnósa Leas an Dáin – Aistí in Ómós do Mháirtín Ó Direáin. An Daingean : An Sagart.
2012 Fionntán de Brún (2012) 'Society in Ulster seems breaking up': an tionsclú, an imirce agus pobal na Gaeilge sa naoú haois déag'' In: Éigse Loch Lao 1: Teanga agus Litríocht na Gaeilge sa Naoú hAois Déag. Belfast : Institiúid Taighde na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh.
2012 Fionntán de Brún (2012) 'Léachtaí Cholm Cille, Teagasc na Litríochta ag an Tríú Leibhéal' In:
2012 Fionntán de Brún (2012) '‘We want no Gothic Revival’: Pádraig Mac Piarais, an Gotachas agus an athbheochan' In: Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle. Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht.
2011 Fionntán de Brún (2011) 'How the author died' In: Twisted Truths - Stories from the Irish. Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht.
2010 Fionntán de Brún (2010) 'Ulsteria': the fortunes of the Irish language under Stormont 1921-72’' In: Conflicts in the North of Ireland 1900-2000: Flashpoints and Fracture Zones. Dublin : Four Courts Press.
2010 Fionntán de Brún (2010) 'Filíocht Aodha Mhic Dhomhnaill (1802-1867): ag cur focail Ghaeilge ar an naoú haois déag' In: Filí agus Filíocht : Éigse Cholm Cille. Derry : Ollscoil Uladh.
2010 Fionntán de Brún (2010) 'Filíocht Ghearóid Mhic Lochlainn' In: Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Dublin : Cois Life.
2006 Fionntán de Brún (2006) '‘The Fadgies: ‘an Irish-speaking colony’ in nineteenth-century Belfast’' In: Belfast and the Irish Language. Dublin : Four Courts Press.

Peer Reviewed Journal

Year Publication
2023 Fionntán de Brún (2023) 'Léirmheas ar Tóraíocht na Dea-Bheatha – Comhairle ó Shaoithe na Seanré'. Irisleabhar Mhá Nuad, 2023 :182-186. [Link]
2021 Fionntán de Brún (2021) 'Maighréad Nic Mhaicín, an Cadhnach agus comaoin an Domhain Thoir'. :1-21. [Full-Text]
2020 de Brún, Fionntán (2020) 'Léirmheas ar Titley le Máirtín Coilféir'. Studia Hibernica, 46 :191-193. [Full-Text]
2020 Fionntán de Brún (2020) 'Ceist an Neamhní in úrscéalaíocht Bhreandáin Uí Dhoibhlin'. :13-28.
2018 Fionntán de Brún (2018) 'Escaping the 'Shower of Folly' – the Irish Language, Revivalism and the History of Ideas'. MAYNOOTH PHILOSOPHICAL PAPERS, 9 :43-58. [Link] [Full-Text]
2018 Fionntán de Brún (2018) ''Sliocht ar Thír na Scáth' le Breandán Ó Doibhlin'. :112-122. [Link]
2016 Fionntán de Brún (2016) 'Prút – sliocht as úrscéal'. BLIAINIRIS, 11 :129-139.
2013 Fionntán de Brún (2013) 'Temporality and Irish revivalism: past, present, and becoming'. New Hibernia Review, 17 (4):17-47. [Full-Text]
2011 Fionntán de Brún (2011) 'Expressing the nineteenth century in Irish: the poetry of Aodh Mac Domhnaill (1802-67)'. New Hibernia Review, 15 (1):81-106. [Full-Text]
2004 Fionntán de Brún (2004) 'Mar a fuair an t-údar bás'. BLIAINIRIS, :7-12.
1999 Fionntán de Brún (1999) 'An scigaithris in An Druma Mór'. :98-108.

Conference Publication

Year Publication
2015 Fionntán de Brún (2015) Celto Slavica The nation or the ‘local organic community’? Ó Cadhain versus Ó Droighneáin
2004 Fionntán de Brún (2004) Taighde agus Teagasc IV . In: J. Ó Labhraí, D. Ó Baoill, P. Ó Mianáin eds. Litreacha ón Chéad Chogadh Domhanda leis an Athair Pádraig Mac Giolla Cheara
2002 Fionntán de Brún (2002) Taighde agus Teagasc II . In: J. Ó Labhraí, D. Ó Baoill, P. Mac Fheilimidh eds. An chinsireacht a rinneadh ar An Druma Mór
2001 Fionntán de Brún (2001) Taighde agus Teagasc 1 . In: J. Ó Labhraí, D. Ó Baoill, G. Stockman eds. An caighdeán, an chumhacht agus an scríbhneoir cruthaitheach

Blog

Year Publication
2018 Fionntán de Brún (2018) The Master le Pádraig Mac Piarais. [Blog] [Link]
Certain data included herein are derived from the © Web of Science (2023) of Clarivate. All rights reserved.