An tOllamh Fionntán de Brún

Nua-Ghaeilge (Modern Irish), School of Celtic Studies

Ceann Scoile

Arts Building
21
(01) 708 3709

Biography

Ceapadh Fionntan de Brún ina Ollamh le Nua-Ghaeilge i Meán Fómhair 2017. Roimhe sin bhí sé ina Léachtóir Sinsearach in Ollscoil Uladh (2006-17) agus i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste (1998-2006). Bhain sé céim amach sa Léann Ceilteach agus sa Fhraincis in Ollscoil na Banríona (1992) agus bhronn an ollscoil chéanna PhD air in 2002. D'fhoilsigh an Clóchomhar a thráchtas dochtúireachta sa bhliain chéanna faoin teideal Seosamh Mac Grianna - an Mhéin Rúin. Rugadh agus tógadh i mBéal Feirste é agus is iardhalta de chuid Choláiste Maolmhaodhóg é.

Fionntan de Brún was appointed Professor of Modern Irish in September 2017. Previous to this he was a Senior Lecturer at Ulster University (2006-17) and St Mary's University College, Belfast (1998-2006). He took his BA in Celtic Studies and French (1992) at Queen's University Belfast and  received his PhD at QUB in 2002. His doctoral thesis was published in the same year by An Clóchomhar as Seosamh Mac Grianna - an Mhéin Rúin.
He was born and raised in Belfast where he attended St Malachy's College.

Research Interests

LEAGAN GAEILGE
Litríocht na Gaeilge, an tAthbheochanachas, Stair Chultúrtha, an Traidisiún Béil agus an Scríbhneoireacht Chruthaitheach. 

Bronnadh AHRC (UK) Leadership Fellowship ar an Ollamh de Brún in 2016-17 le haghaidh an tionscnaimh 'Rethinking Revivalism: a Conceptual Case-Study in Modern Irish Literature.' Mar thoradh ar an tionscnamh sin d'fhoilsigh Cló OIlscoil Chorcaí monograf leis dar teideal, Revivalism and Modern Irish Literature (2019)Tá sé ina stiúrthóir ar roinnt tráchtas dochtúireachta ar théamaí a bhaineann le litríocht na Nua-Ghaeilge agus leis an Traidisiún Béil.
Cuireadh a thaighde ar an Ghaeilge i mBéal Feirste i láthair trí mheáin éagsúla – cnuasach aistí in eagar leis, Belfast and the Irish Language (Four Courts Press 2006), clár faisnéise do TG4, Scéal na Fadgies (2010) taispeántas idirghníomhach do Chultúrlann MacAdam-Ó Fiaich, An Taiscumar (2011). Ba shaothar critice ar scríbhneoireacht Sheosaimh Mhic Grianna (1900-90) é a chéad leabhar, Seosamh Mac Grianna - An Mhéin Rúin (2002). Bhain cnuasach gearrscéalta leis, Litir ó Mo Mháthair Altrama agus Scéalta Eile (2005), duais Bhord na Leabhar Gaeilge ag Oireachtas na Gaeilge.

ENGLISH VERSION
Modern Irish Literature, Revivalism, Cultural History, the Oral Tradition and Creative Writing.
Prof. de Brún was awarded an AHRC (UK) Leadership Fellowship in 2016-17 to undertake a project entitled 'Rethinking Revivalism: a Conceptual Case-Study in Modern Irish Literature.' Cork University Press published his monograph, based on the project, Revivalism and Modern Irish Literature (2019). He is the supervisor of a number of doctoral theses on themes in Modern Irish Literature and the Irish Oral Tradition . His research in the history of the Irish language in Belfast has been presented in a variety of media - his edited collection of essays Belfast and the Irish Language (Four Courts Press 2006), TG4 television documentary Scéal na Fadgies (2010) and interactive exhibition for Cultúrlann MacAdam-Ó Fiaich, An Taiscumar (2011). His first book, Seosamh Mac Grianna - an Mhéin Rúin (2002), was a critical study of the work of the writing of Seosamh Mac Grianna (1900-90). His collection of short stories, 
Litir ó Mo Mháthair Altrama agus Scéalta Eile (2005), received the Bord na Leabhar Gaeilge prize at Oireachtas na Gaeilge.

Books

  Year Publication
2019 Revivalism and Modern Irish Literature – The anxiety of transmission and the dynamics of renewal.
Fionntán de Brún (2019) Revivalism and Modern Irish Literature – The anxiety of transmission and the dynamics of renewal. Cork: Cork University Press. [Details]
2005 Litir ó mo Mháthair Altrama agus Scéalta Eile.
Fionntán de Brún (2005) Litir ó mo Mháthair Altrama agus Scéalta Eile. : Móinin. [Details]
2002 Seosamh Mac Grianna - an Mhéin Rúin.
Fionntán de Brún (2002) Seosamh Mac Grianna - an Mhéin Rúin. : An Clóchomhar. [Details]
1997 Stór Áiseanna - Áiseanna Teagaisc do Ranganna Oíche.
Fionntán de Brún (1997) Stór Áiseanna - Áiseanna Teagaisc do Ranganna Oíche. : Belfast Institute of Further and Higher Education. [Details]

Edited Books

  Year Publication
2022 Léachtaí Cholm Cille 52 – Stair agus Ficsean ó Beatha Cholm Chille go Bealach na Spáinneach
Fionntán de Brún (Ed.). (2022) Léachtaí Cholm Cille 52 – Stair agus Ficsean ó Beatha Cholm Chille go Bealach na Spáinneach Maynooth: An Sagart. [Details]
2021 Léachtaí Cholm Cille 51 Scríobhaithe an Tuaiscirt, 1650–1900
Keegan, Fintan; de Brún, Fionntán (Ed.). (2021) Léachtaí Cholm Cille 51 Scríobhaithe an Tuaiscirt, 1650–1900 Maynooth: An Sagart. [Details]
2020 Scotha cennderca cen on – a Festschrift for Séamus Mac Mathúna
Ó Corráin, Ailbhe; Fomin, Maxim (Ed.). (2020) Scotha cennderca cen on – a Festschrift for Séamus Mac Mathúna Uppsala: Uppsala Universitet. [Details]
2019 Léachtaí Cholm Cille XLIX: Ón nGruagach Gréagach go Myles na gCopaleen – saol agus saothar mhuintir Nualláin
Fionntán de Brún; Antain Mag Shamhráin (Ed.). (2019) Léachtaí Cholm Cille XLIX: Ón nGruagach Gréagach go Myles na gCopaleen – saol agus saothar mhuintir Nualláin Maigh Nuad: An Sagart. [Details]
2013 Éigse Loch Lao 2: An Ghaeilge i gCóras Scolaíochta na hÉireann
Fionntán de Brún; Séamus Mac Mathúna (Ed.). (2013) Éigse Loch Lao 2: An Ghaeilge i gCóras Scolaíochta na hÉireann Berlin: Curach Bhán. [Details]
2012 Éigse Loch Lao 1: Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois Déag
Fionntán de Brún; Séamus Mac Mathúna (Ed.). (2012) Éigse Loch Lao 1: Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois Déag Belfast: Institiúid Taighde na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh. [Details]
2006 Belfast and the Irish Language
Fionntán de Brún (Ed.). (2006) Belfast and the Irish Language Dublin: Four Courts Press. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
2022 'Idir res factae agus res fictae – ficsean faoi chulaith na staire agus stair faoi chulaith an fhicsin'
Fionntán de Brún (2022) 'Idir res factae agus res fictae – ficsean faoi chulaith na staire agus stair faoi chulaith an fhicsin' In: Fionntán de Brún (eds). Léachtaí Cholm Cille 52 – Stair agus Ficsean ó Beatha Cholm Chille go Bealach na Spáinneach. Maynooth: An Sagart. [Details]
2021 '‘Leath Ealaíne Urra’: Tuiscintí ar Ealaín agus Aeistéitic i Lámhscríbhinní Déanacha an Tuaiscirt'
Fionntán de Brún (2021) '‘Leath Ealaíne Urra’: Tuiscintí ar Ealaín agus Aeistéitic i Lámhscríbhinní Déanacha an Tuaiscirt' In: Keegan, Fintan; de Brún, Fionntán (eds). Léachtaí Cholm Cille 51 – Scríobhaithe an Tuaiscirt 1650-1900. Maynooth: An Sagart. [Details]
2016 '‘Dá mBíodh Ruball ar an Éan – athchuairt ar roman noir na 1930í’'
Fionntán de Brún (2016) '‘Dá mBíodh Ruball ar an Éan – athchuairt ar roman noir na 1930í’' In: Gearóid Ó Domagáin (eds). Éigse Loch Lao 3 - Stair agus Oidhreacht Chlann Mhic Grianna. Berlin: Curach Bhán. [Details]
2016 'Roibeard Mac Ádhaimh, Aodh Mac Domhnaill agus an réimse poiblí'
Fionntán de Brún (2016) 'Roibeard Mac Ádhaimh, Aodh Mac Domhnaill agus an réimse poiblí' In: L. Mac Mathúna agus R. Uí Chollatán (eds). Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha, 1700-1850. Dublin: UCD. [Details]
2016 'Pádraig Mac Piarais, Scoil Éanna agus neamhspleáchas intleachtúil na hÉireann'
Fionntán de Brún (2016) 'Pádraig Mac Piarais, Scoil Éanna agus neamhspleáchas intleachtúil na hÉireann' In: Gearóid Ó Tuathaigh (eds). An Piarsach agus 2016: Briathar, Beart agus Oidhreacht. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
2014 'Aodh Mac Domhnaill: “tuiscint, cuimhne is toil shaor”'
Fionntán de Brún (2014) 'Aodh Mac Domhnaill: “tuiscint, cuimhne is toil shaor”' In: M. Ní Úrdail and C. Mac Giolla Léith (eds). Mo Ghnósa Leas an Dáin – Aistí in Ómós do Mháirtín Ó Direáin. An Daingean: An Sagart. [Details]
2012 'Society in Ulster seems breaking up': an tionsclú, an imirce agus pobal na Gaeilge sa naoú haois déag''
Fionntán de Brún (2012) 'Society in Ulster seems breaking up': an tionsclú, an imirce agus pobal na Gaeilge sa naoú haois déag'' In: Fionntán de Brún; Séamus Mac Mathúna (eds). Éigse Loch Lao 1: Teanga agus Litríocht na Gaeilge sa Naoú hAois Déag. Belfast: Institiúid Taighde na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh. [Details]
2012 '‘We want no Gothic Revival’: Pádraig Mac Piarais, an Gotachas agus an athbheochan'
Fionntán de Brún (2012) '‘We want no Gothic Revival’: Pádraig Mac Piarais, an Gotachas agus an athbheochan' In: E. Mac Carthaigh agus J. Uhlich (eds). Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
2011 'How the author died'
Fionntán de Brún (2011) 'How the author died' In: Brian Ó Conchubhair (eds). Twisted Truths - Stories from the Irish. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
2010 'Ulsteria': the fortunes of the Irish language under Stormont 1921-72’'
Fionntán de Brún (2010) 'Ulsteria': the fortunes of the Irish language under Stormont 1921-72’' In: Alan Parkinson and Éamon Phoenix (eds). Conflicts in the North of Ireland 1900-2000: Flashpoints and Fracture Zones. Dublin: Four Courts Press. [Details]
2010 'Filíocht Aodha Mhic Dhomhnaill (1802-1867): ag cur focail Ghaeilge ar an naoú haois déag'
Fionntán de Brún (2010) 'Filíocht Aodha Mhic Dhomhnaill (1802-1867): ag cur focail Ghaeilge ar an naoú haois déag' In: Malachy Ó Néill (eds). Filí agus Filíocht : Éigse Cholm Cille. Derry: Ollscoil Uladh. [Details]
2010 'Filíocht Ghearóid Mhic Lochlainn'
Fionntán de Brún (2010) 'Filíocht Ghearóid Mhic Lochlainn' In: R. Ní Fhrighil (eds). Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Dublin: Cois Life. [Details]
2006 '‘The Fadgies: ‘an Irish-speaking colony’ in nineteenth-century Belfast’'
Fionntán de Brún (2006) '‘The Fadgies: ‘an Irish-speaking colony’ in nineteenth-century Belfast’' In: Fionntán de Brún (eds). Belfast and the Irish Language. Dublin: Four Courts Press. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
2020 'Léirmheas ar Titley le Máirtín Coilféir'
de Brún, Fionntán (2020) 'Léirmheas ar Titley le Máirtín Coilféir'. Studia Hibernica, 46 :191-193 [Details]
2020 'Ceist an Neamhní in úrscéalaíocht Bhreandáin Uí Dhoibhlin'
Fionntán de Brún (2020) 'Ceist an Neamhní in úrscéalaíocht Bhreandáin Uí Dhoibhlin'. Irisleabhar Mhá Nuad, :13-28 [Details]
2018 'Escaping the 'Shower of Folly' – the Irish Language, Revivalism and the History of Ideas'
Fionntán de Brún (2018) 'Escaping the 'Shower of Folly' – the Irish Language, Revivalism and the History of Ideas'. MAYNOOTH PHILOSOPHICAL PAPERS, 9 :43-58 [Details]
2018 ''Sliocht ar Thír na Scáth' le Breandán Ó Doibhlin'
Fionntán de Brún (2018) ''Sliocht ar Thír na Scáth' le Breandán Ó Doibhlin'. Irisleabhar Mhá Nuad, :112-122 [Details]
1999 'An scigaithris in An Druma Mór'
Fionntán de Brún (1999) 'An scigaithris in An Druma Mór'. Irisleabhar Mhá Nuad, :98-108 [Details]
2016 'Prút – sliocht as úrscéal'
Fionntán de Brún (2016) 'Prút – sliocht as úrscéal'. BLIAINIRIS, 11 :129-139 [Details]
2013 'Temporality and Irish revivalism: past, present, and becoming'
Fionntán de Brún (2013) 'Temporality and Irish revivalism: past, present, and becoming'. New Hibernia Review, 17 (4):17-47 [full-text] [Details]
2011 'Expressing the nineteenth century in Irish: the poetry of Aodh Mac Domhnaill (1802-67)'
Fionntán de Brún (2011) 'Expressing the nineteenth century in Irish: the poetry of Aodh Mac Domhnaill (1802-67)'. New Hibernia Review, 15 (1):81-106 [full-text] [Details]
2004 'Mar a fuair an t-údar bás'
Fionntán de Brún (2004) 'Mar a fuair an t-údar bás'. BLIAINIRIS, :7-12 [Details]

Other Journals

  Year Publication
2021 'Maighréad Nic Mhaicín, an Cadhnach agus comaoin an Domhain Thoir'
Fionntán de Brún (2021) 'Maighréad Nic Mhaicín, an Cadhnach agus comaoin an Domhain Thoir' Irisleabhar Mhá Nuad, :1-21. [Details]

Conference Publications

  Year Publication
2019 An Gruagach Gréagach: Gearóid Ó Nualláin, Beatha Dhuine a Thoil agus An Béal Bocht
de Brún, Fionntán (2019) An Gruagach Gréagach: Gearóid Ó Nualláin, Beatha Dhuine a Thoil agus An Béal Bocht . In: Fionntán de Brún; Antain Mag Shamhráin eds. Léachtaí Cholm Cille XLIX Maigh Nuad, , pp.29-56 [Details]
2016 ‘Mise liom féin lom dáiríre’: Seosamh Mac Grianna agus leathchairde a linne’
Fionntán de Brún (2016) ‘Mise liom féin lom dáiríre’: Seosamh Mac Grianna agus leathchairde a linne’ . In: Ailsing Ní Dhonnchadha agus Rónán Ó Dochartaigh eds. Léachtaí Cholm Cille XLVI , pp.64-81 [Details]
2015 The nation or the ‘local organic community’? Ó Cadhain versus Ó Droighneáin
Fionntán de Brún (2015) The nation or the ‘local organic community’? Ó Cadhain versus Ó Droighneáin Celto Slavica , pp.231-242 [Details]
2012 Ficsean nó Facebook? Do phléisiúr féin
Fionntán de Brún (2012) Ficsean nó Facebook? Do phléisiúr féin . In: Aisling Ní Dhonnchadha eds. Léachtaí Cholm Cille, Teagasc na Litríochta ag an Tríú Leibhéal , pp.149-161 [Details]
2004 Litreacha ón Chéad Chogadh Domhanda leis an Athair Pádraig Mac Giolla Cheara
Fionntán de Brún (2004) Litreacha ón Chéad Chogadh Domhanda leis an Athair Pádraig Mac Giolla Cheara . In: J. Ó Labhraí, D. Ó Baoill, P. Ó Mianáin eds. Taighde agus Teagasc IV , pp.1-19 [Details]
2002 An chinsireacht a rinneadh ar An Druma Mór
Fionntán de Brún (2002) An chinsireacht a rinneadh ar An Druma Mór . In: J. Ó Labhraí, D. Ó Baoill, P. Mac Fheilimidh eds. Taighde agus Teagasc II , pp.1-8 [Details]
2001 An caighdeán, an chumhacht agus an scríbhneoir cruthaitheach
Fionntán de Brún (2001) An caighdeán, an chumhacht agus an scríbhneoir cruthaitheach . In: J. Ó Labhraí, D. Ó Baoill, G. Stockman eds. Taighde agus Teagasc 1 , pp.1-10 [Details]

Blog

  Year Publication
2018 The Master le Pádraig Mac Piarais.
Fionntán de Brún (2018) The Master le Pádraig Mac Piarais. Blog [Details]