Rath ar an gcéad ‘Pop-Up Oireachtas’ in Ollscoil Mhá Nuad

Mic léinn na hOllscoile ag rince le Caoimhe Ní Mhaolagáin
Friday, April 20, 2018 - 17:15

Tugadh an deis do phobal na hOllscoile na healaíona dúchasacha Gaeilge a bhlaiseadh ag an Pop-Up Oireachtas. Seoladh Rí Thoraí – Ó Chathair go Creig/ The King of Tory – From City to Crag, an leabhar nua atá curtha in eagar agus aistrithe ag an Dr Art Hughes (Ollscoil Uladh). Cuireadh sraith de cheardlanna gearra ar fáil ina dhiaidh sin – seisiún scéalaíochta le Seanán Mac Aoidh (Ollscoil Uladh) chomh maith le ceardlann amhránaíochta ar an sean-nós le Sailí Ní Dhroighneáin (Lárionad na Gaeilge). Bhain mic léinn triail as cúpla steip ag an gceardlann rince ar an sean-nós le Caoimhe Ní Mhaolagáin (féach ar an ngrianghraf thuas).  Buíochas le Foras na Gaeilge as tacú leis an ócáid seo.