Finance is a branch of economics concerned with resource allocation as well as resource management and investment. Finance deals with the concepts of time, money and risk and how they are interrelated.Why study Finance in Maynooth?

The finance group within the Department of Economics Finance and Accounting is one of the leading groups in Ireland. Staffs have a strong research base with recent work in Asset Allocation, Financial Markets Contagion, Corporate Finance, Hedge Funds, Behavioural Finance and Initial Public Offerings.

The Department prides itself with high quality teaching and personal attention to students. We offer a large number of undergraduate degree programmes in Finance:  B.A. in Finance  MH401, B.A. in International Finance and Economics MH401, B.A. in Accounting and Finance MH403, Major/Minor degree with a Major in Finance. All those programs provide a strong foundation in Finance. They prepare students for a variety of careers in the private and public sectors such as the International Financial Services Sector, Retail and Investment Banking, Stockbroking and Financial Market Research. Typical career options include Financial Analyst, Economic Analyst, Stockbroker, Accountant, Tax Consultant, Treasury Consultant, Management Consultant and Teacher.

Is ábhar é an t-Airgeadas atá mar chuid den Eacnamaíocht agus é bainteach le leagan amach na n-achmhainní chomh maith le bainisteoireacht ar na n-achmhainní agus san infheistíocht. Is iad coincheap ama, airgead agus fiontar agus an fheidhm atá ag na heilimintí seo le chéile, iad coincheapanna an Airgeadais. Cen fáth an ndéanfá staidéar ar an Airgeadas i Má Nuad?

Cuireann an grúpa Airgeadais sa Roinn Eacnamaíochta Airgeadais agus Cuntasaíochta le túsghrúpa na hÉireann. Tá dlúthcheangal idir an taighde a rinne baill foirne an Ranna agus Leagan Amach Sochair, Tógáil Mhargadh Airgeadais, Airgeadas Corparáideach, Iasacht Stáit, Airgeadas Iompraíocht agus Tús-Tairiscint Poiblí.

Tá muinín ag an Roinn seo ann féin le hard-chaighdéan múinteoireachta agus aird pearsanta orthu ar a gcuid mic léinn. Cuirimid réimse leathan d’ábhair ar fáil mar chúrsaí fothchéimithe agus mar chúrsaí iar-chéimithe; Baitsiléir san Airgeadas agus san Eacnamaíocht, Bailsiléir san Airgeadas agus san Eacnamaíocht Idirnáisiúnta, Baitsiléir san Airgeadas agus Cuntasaíocht agus Mórchéim/Mionchéim le Mórchéim san Airgeadas. Tugann na modúil thuas túsphointe láidir don Airgeadas. Ullmhaíonn siad mic léinn do réimse leathan postanna sa Rannóg Poiblí agus Príomháideach cosúil leis an Rannóg Seirbhísí Eacnamaíochta Idirnáisiúnta, Miondíol agus Infheistíocht, Baincéireacht, Stocbhróicéireacht agus Taighde Margadh Eacnamaíochta. Ranna éagsúla a leanas; Anailísí Airgeadais, Anailísí Eacnamaíochta, Stocbhróicéir, Cuntasóir, Comahairleoir Cáine, Comhairleoir Airgid, Comhairleoir Bainisteoireachta agus Múinteoireacht.