Are you looking for an exciting and dynamic career with opportunities in every business sector anywhere in the world?
Open the door to a variety of possibilities by pursuing a career in Accounting.

Accounting is the language of finance and business. Accountants compile, analyse, interpret and communicate essential information about the operations of a business – whether that business be a small firm, a publicly traded corporation or an NGO (non-governmental organisation). Decisions are made based on the information provided by accountants; good accounting is crucial to any organisation's success.

Over time businesses evolve and change.  Meet these challenges with a practically focused programme.

The Accounting Group were delighted with their success at the Irish Accountancy Awards 2017 being declared winners of the Excellence in Education and Training category.  The award recognises excellence in the delivery and development of knowledge and skills in the Accountancy Profession.

The Accounting group within the Department of Economics Finance and Accounting is fast growing, strong and dynamic. Staff are Chartered Accountants with many years of experience in the workplace, willing to share their knowledge and insights that you “won't find in a text book”.The Department prides itself with high quality teaching and personal attention to students. We offer a large number of undergraduate degree programmes in Accounting all of which also provide a strong foundation in finance and economics. Our programmes prepare students for a variety of careers in both the private and public sectors, and in every industry. Typical career options include Accountant in practice/industry, Management Consultant,  Liquidator/Receivor, Financial Analyst, Stockbroker, Tax Consultant, Treasury Consultant, and Teacher.

Did you know that to become a professional accountant, you need to successfully complete three levels of professional exams as well as on the job training?
If you successfully complete the BA Finance and Accounting at Maynooth University you will get an exemption from the first level of these professional examinations. If you complete the Masters in Accounting at Maynooth University, you will get an exemption from the second level of these examinations. You will then only have to take one level of professional exams and complete your on the job training to qualify as an accountant. No other suite of accounting programmes can get you to your end goal any faster!

You can take Accounting as one of your 3 ARTS subjects through (MH101).

Accounting is the language of finance and business. By combining Accounting with, for example, a language, maths or law, you will create the groundwork for a host of career opportunities post graduation in all areas of accountancy and business, in both the public and private sectors, both home and abroad.

For further information please contact Year Leads below or check out our undergraduate and postgraduate programmes.  

First Year - Dr. Michael Hayden
Second Year- Hilary Qualter
Third Year - Aodhdín Casey

 

Irish Accountancy Awards Winner 2017

An bhfuil tú ag lorg poist atá corraitheach agus éagsúil le deiseanna i ngach rann de gach gnó áit ar bith ar domhan? Oscail an doras do dheiseanna éagsúla agus lean ort sa Chuntasaíocht.

Is í atá sa Chuntasóireacht ná teanga na hEacnamaíochta agus Airgeadais. Cuireann Cuntasóirí bailiúcháin le chéile, déanann siad anailís, baineann siad ciall as rudaí agus déanann siad cumarsáid riachtanach ar scileanna eolais na n-eagraíochtaí agus ar oibriú na gcomhlachtaí – comhlacht beag, comhlacht mór poiblí nó comhlacht nach bhfuil bainteach leis an Rialtas. Luíonn na cinnithe ar an eolas a thugann Cuntasóirí; tá cuntasaíocht mhaith ríthabhachtach do chur chun cinn comhlacht ar bith.

Fásann comhlachtaí agus athraíonn siad diaidh ar dhiaidh. Is féidir dul in aghaidh na ndúshlán seo le clár atá réalaíoch agus dírithe ar an ábhar.
Tá an grúpa Cuntasaíochta sa Roinn Eacnamaíochta Airgeadais agus Cuntasaíochta ag fás go tapaidh agus iad láidir agus éagsúil. Is Cuntasóirí Cláraithe iad na baill foirne le blianta taithí san ionad oibre agus iad ag iarraidh agus sásta a gcuid eolais agus smaointí a roinnt leat, ‘nach bhfaighfeá i leabhar’. Tá muinín ag an Roinn seo inti féin le hard-chaighdéan múinteoireachta agus aird phearsanta orthu ar a gcuid mic léinn. Cuirimid réimse leathan d’ábhair ar fáil mar chúrsaí fothchéimithe sa Chuntasaíocht agus tugann seo túsphointe láidir san Airgeadas agus san Eacnamaíocht. Ullmhaíonn na cúrsaí mic léinn do réimse leathan postanna sa Rannóg Poiblí agus Príomháideach agus i ngach tionscal. Postanna éagsúla ná; Cuntasóir fheidhmneach/thionsclaíochta, Comhairleoir Bainistíochta, Leachtraitheoir/Glacadóir, Anailísí Airgeadais, Stocbhróicéir, Comhairleoir Cáine, Comhairleoir Airgid agus Múinteoireacht.
An raibh a fhios agat go gcaithfidh tú teacht slán ar trí leibhéal scrúdaithe cáilíochta chomh maith le taithí oibre le bheith i do Chuntasóir Ghairmiúil? Má éiríonn leat sa Bhaitsiléir Airgeadais agus Cuntasaíochta in Ollscoil Mhá Nuad, gheobhaidh tú saoirseacht as an gcéad leibhéal sna scrúduithe cáilíochta seo. Má chríochníonn tú an Mháistreacht sa Chuntasaíocht in Ollscoil Mhá Nuad, gheobhaidh tú saoirseacht as an dara leibhéal sna scrúduithe cáilíochta seo. Ní bheadh ort ansin ach scrúdú amháin a dhéanamh sna scrúduithe cáilíochta agus críoch a chur le do thaithí oibre chun cáilíocht a bhaint amach mar chuntasóir. Ní thugann clár cuntasaíochta ar bith eile an deis duit do sprioc a bhaint amach níos tapúla.
 
Tóg an t-am agus féach ar ár gcláir. Ba mhaith linn cúnamh a thabhairt duit do spriocanna a bhaint amach.