Teangeolaíocht na Gaeilge - The Linguistics of the Gaelic Languages - Cananachas na Gàidhlig

Aibreán 10–11 April 2015 

Download the booklet: Teangeolaíocht na Gaeilge 17

Scoil an Léinn Cheiltigh - Ollscoil Má Nuad
School of Celtic Studies - Maynooth University

Áit/Venue: Seomra Seimineáir Iontas (Campas Thuaidh)/Iontas Seminar Room (North Campus)
Ollscoil Má Nuad/Maynooth University
Táille/Registration fee: €20 (€10 do mhic léinn/for students)
Dinnéar na comhdhála/ Conference dinner : €40 (tba, Main Street, Maynooth)
Cláru agus teagmháil/Registration and contact: tng2015@mu.ie