The primary focus of the Communications Office is to consolidate the international reputation of the University for outstanding teaching, excellent research, a global outlook, effective engagement with society and our distinctive approach to the challenges facing modern higher education.

The Office has responsibility for PR and media relations, marketing to prospective students, internal communications, University identity and web presence. 

If you would like to find an academic expert you can search PeopleFinder by name or keyword. ​

Contact us for further information.

Is í an phríomhaidhm atá ag an Oifig Cumarsáide clú idirnáisiúnta na hOllscoile a dhaingniú; clú atá bainte amach ag an Ollscoil do shártheagasc, taighde den scoth, ionchas domhanda, rannpháirtíocht éifeachtach leis an tsochaí agus cur chuige na hOllscoile aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a sheasann roimh an ardoideachas sa lá atá inniu ann.

Tá an oifig seo freagrach as caidrimh poiblí na hOllscoile agus as caidrimh leis na meáin, margaíocht a dhéanamh chun mic léinn ionchasacha a mhealladh, cumarsáid inmheánach, sainiúlacht na hOllscoile agus láithreacht na hOllscoile ar líne.

Má theastaíonn uait saineolaí acadúil a aimsiú, is féidir leat ainm an duine nó eochairfhocal a lorg ar PeopleFinder.
Déan teagmháil linn má theastaíonn tuilleadh eolais uait.