The Humanities Research Institute at Maynooth University provides a vibrant research environment for funded projects from across the faculty, visiting fellows, degree programmes, as well as postgraduate students from the Faculty of  Arts, Celtic Studies & Philosophy. The core specialism is Digital Humanities which offers taught masters in Digital Humanities and Spatial eHumanities, the latter in collaboration with the National Centre for GeoComputation (NCG). It also participates in the inter-institutional Digital Arts and Humanities PhD programme. Our state of the art facility and labs provide a focal point for a wide variety of digital scholarship including 3D graphics and virtual worlds, digital scholarly editions, augmented reality, data modelling, project management, social media, spatial analysis, and computational imaging.

Le Institiúid Taighde na nDaonnachtaí ag Ollscoil Mhá Nuad, timpeallacht bheoga taighde ar fáil do thionscadail mhaoinithe ón dámh go léir, comhaltaí ar cuairt, cláir chéime, chomh maith le mic léinn iarchéime ó Dhámh na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na Fealsúnachta. Is iad na Daonnachtaí Digiteacha an speisialachas bhunúsach atá ag an bhForas Feasa agus cuireann sé cúrsa máistreachta múinte ar fáil sna Daonnachtaí Digiteacha agus sna eDhaonnachtaí Spásúlachta, an dara ceann i gcomhar leis an Lárionad Náisiúnta um Gheoiríomhaireacht (NCG). Ina theannta sin glacann sé páirt sa Chlár PhD idirinstiúidieach sna hEalaíona Digiteacha agus sna Daonnachtaí. Soláthraíonn ár saoráid úrscothach agus ár saotharlanna pointe fócais do réimse leathan den léann digiteach lena n-áirítear grafaicí 3D agus an domhan fíorúil, eagráin léannta dhigiteacha, réaltacht bhreisithe, samhaltú sonraí, bainistíocht tionscadal, na meáin shóisialta, spásanailís agus íomháú ríomhaireachtúil.