Dhá ghradam náisiúnta buaite ag Cuallacht Cholm Cille

Sunday, April 1, 2018 - 17:00

D’éirigh le Cumann Gaelach na hOllscoile, Cuallacht Cholm Cille, an dara háit i gComórtas Chonradh na Gaeilge a bhaint amach i mí Feabhra chomh maith leis an tríú háit i gcomórtas Ghlór na nGael d’institiúidí tríú leibhéal a bhaint amach i mí an Mhárta. Tá Kevin Boushel, Dúlra Ní Áinle agus Sinéad Scully, Cuallacht Cholm Cille; le feiceáil sa ghrianghraf in éineacht leis an Dr Máire Ní Annracháin, Bord Stiúrtha Ghlór na nGael; agus Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach Bhord Fhoras na Gaeilge.