Ceiliúradh na Cuallachta / Cuallacht Celebration

Wednesday, February 21, 2018 - 17:45 to 19:30
Leabharlann Ollscoil Mha Nuad / Maynooth University Library

Ba mhór ag Cuallacht Cholm Cille, ag Ollscoil Mhá Nuad, ag Coláiste Phádraig agus ag an gcomhlacht foilsitheoireachta, Coiscéim, tú a bheith i láthair Dé Céadaoin, 21 Feabhra 2018 ag 5.45i.n. nuair a thabharfaidh an Dr Tracey Ní Mhaonaigh léacht i Leabharlann Ollscoil Mhá Nuad ar ‘Stair Chuallacht Cholm Cille’, agus 120 bliain á gceiliúradh i mbliana ag Cumann Gaelach na hOllscoile.
 
Ag an bhfáiltiú i ndiaidh na léachta, déanfaidh roinnt iarbhall de chuid na Cuallachta (Pádhraic Ó Ciardha agus John Ó Liodáin) a gcuid cuimhní a roinnt agus seolfaidh Micheál Mac Craith OFM (iar-Ollamh le Nua-Ghaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) an saothar is déanaí ó pheann Bhreandáin Uí DhoibhlinSliocht ar Thír na Scáth’.
 
RSVP: oifig.nagaeilge@mu.ie nó 01-7086133 roimh an Aoine, 16 Feabhra 2018
 
Cuallacht Cholm Cille, Maynooth University, St. Patrick’s College and the publishing company, Coiscéim, would like to invite you to be present on Wednesday, 21 February 2018 at 5.45pm. when Dr Tracey Ní Mhaonaigh will give a lecture in Maynooth University Library on  ‘The History of Cuallacht Cholm Cille’, as the University’s Irish language society celebrates 120 years this year.
 
At the reception after the lecture, former members of the Cuallacht will share their memories  (Pádhraic Ó Ciardha agus John Ó Liodáin) and Micheál Mac Craith OFM (former Professor of Modern Irish, National University of Galway) will launch the latest work penned by Breandán Ó Doibhlin ‘Sliocht ar Thír na Scáth.’

RSVP: oifig.nagaeilge@mu.ie or 01-7086133 before Friday, 16 February 2018