Ceiliúradh na Cuallachta / Cuallacht Celebration

Wednesday, February 21, 2018 - 18:00 to 20:00
Leabharlann Ollscoil Mha Nuad / Maynooth University Library

Déanfaidh Cuallacht Cholm Cille, Cumann Gaelach na hOllscoile, ceiliúradh ar 120 bliain i mbliana.
Bí linn sa Leabharlann ar an 21 Feabhra do cheol, amhránaíocht agus aoichainteoirí.

Cuallacht Cholm Cille, the University’s Irish Language Society, will celebrate 120 years this year.
Join us in the Library on the 21 February for music, singing and guest speakers.