Academic Discipline Board
 
 To be set
Academic Staff Committee
 
 To be set
Academic Programmes Committee   7 September 2018 at 11.00
 24 October 2018 at 11.00
 28 November 2018 at 11.00
 17 December 2018 at 11.00
 23 January 2019 at 11.00
 13 March 2019 at 11.00
 15 May 2019 at 11.00
 
Campus Life Committee
 
To be set
Examination Appeals Board
 
 To be set
 
Honorary Degrees Committee   To be set
 
Graduate & International Education Committee    8 October 2018 at 2.00
 12 November 2018 at 2.00
  7 January 2019 at 12.00
   4 March 2019 at 12.00
   7 May 2019 at 2.00
 
 Research Committee 
 
 10 September 2018 at 3.00
 18 October 2018 at 10.30
 22 November 2018 at 10.30
 17 January 2019 at 10.30
  7 March 2019 at 10.30
  2 May 2019 at 10.30
 
 Teaching & Learning Committee   8 October 2018 at 11.00
 12 November 2018 at 11.00
  8 January 2019 at 11.00
 25 February 2019 at 11.00
 29 April 2019 at 11.00