The Maynooth Green Campus (MGC) committee is officially in existence since December 2012. MGC brings together stakeholders from St Patrick’s College Maynooth (SPCM), Maynooth University, and the Catholic world development agency, Trócaire, headquartered on campus.

Goal

MGC’s goal is to achieve the Green Campus Flag.
The Green Campus Flag is awarded to third level colleges that satisfy an assessment of progress undertaken by An Taisce. The Green Campus Flag is an international award and the award scheme is co-ordinated by the
Foundation for Environmental Education, based in Copenhagen.

Tá coiste Champas Glas Mhá Nuad (MGC) ar an bhfód go hoifigiúil ó bhí mí na Nollag 2012 ann. Tagann páirtithe leasmhara ó Choláiste Phádraig, Má Nuad (SPCM), ó Ollscoil Mhá Nuad, agus ón ngníomhaireacht Chaitliceach forbartha domhanda, Trócaire, atá lonnaithe ar an gcampas, le chéile san MGC.

Aidhm

Tá sé mar aidhm ag an MGC an Brat Glas Campais a bhaint amach.

Bronntar an Brat Glas Campais ar choláistí tríú leibhéal a n-éiríonn leo i measúnú ar dhul chun cinn a dhéanann an Taisce. Is dámhachtain idirnáisiúnta é an Brat Glas Campais agus déanann an Fhondúireacht um Oideachas Comhshaoil, atá lonnaithe i gCóbanhávan, an scéim dámhachtainí a chomhordú.